SLU-nyhet

Biodiverse nummer 3/22 om Traditionell kunskap

Publicerad: 21 december 2022

Hur kan vi lära av olika kunskapstraditioner och sätt att se på naturen och historiska skötselregimer, för att i framtiden kunna vända den negativa trenden för biologisk mångfald? Det är en av frågorna vi ställer oss i senaste numret av tidskriften Biodiverse.

"Det var ganska exakt tjugo år sedan som CBM fick förfrågan från Miljödepartementet om en utredning hur man i Sverige borde se på frågan om lokal och traditionell kunskap som omnämndes i Konventionen om biologisk mångfald (CBD). Det var början på en spännande resa med många svängar, upp- och nedgångar. (...) I detta nummer av Biodiverse får vi stifta bekantskap med olika perspektiv på traditionell kunskap och hållbart sedvanebruk."

Så skriver CBM:s tf föreståndare Håkan Tunón i sin ledare i Biodiverse 3/22. Han har även varit gästredaktör i detta årets sista nummer av tidningen. Temat för detta nummer, traditionell kunskap, har han forskat om i decennier, och kopplingen till biologisk mångfald är lika mångfacetterad som framåtsyftande.

Biodiverse finns på webben: www.biodiverse.se

Ur innehållet:

Kungligt träd härnäst i tronföljden (om den nya boken i Trädboksserien, om eken)

Sametinget - med fokus på kunskapstradition (av Åsa Labba och Matilda Wilhelm)

Tio år i kunskapens tjänst (av Håkan Tunón)

Traditionell kunskap, urfolk och lokala samhällen (av Pernilla Malmer) 

Att forska och undervisa om traditionellt hantverk och biologisk mångfald (av Teresia Borgman)

Spåren av kunskap (av Ninni Nordlund)

Tjugo år med kulturreservatet Lillhärjåbygget (av Eva Karlsson)

Fäbodkulturen - ett immateriellt kulturarv (av Håkan Tunón)

Laxens liv - en fråga för olika kunskapstraditioner (av Camilla Brattland och Stine Rybråten) 

Tillträde till kunskap: internationella krav på forskare (av Acarlett Szpryngiel och Håkan Tunón) 

 

Läs mer

På CBM:s webbplats har vi mer information om tidningen Biodiverse: www.slu.se/biodiverse

Biodiverse finns också som webbtidning på www.biodiverse.se. Där kan man läsa alla nummer av tidningen, både som pdf och som webbartiklar, sedan starten 1996.

Fakta:

Om Biodiverse

Biodiverse är tidningen för dig som är intresserad av kunskap och forskning om biologisk mångfald, miljö och naturvård. Tidningen tar upp aktuella ämnen och händelser inom svensk naturvård och internationell naturvårdsutveckling kopplat till biologisk mångfald. Biodiverse ges ut av SLU Centrum för biologisk mångfald. Prenumeration är gratis inom Sverige.


Kontaktinformation