SLU-nyhet

Antalet förstahandsanmälningar på samma höga nivå

Publicerad: 07 maj 2021

I år var det med extra stor spänning vi tog emot anmälningsstatistiken inför höstterminen. Det är nämligen premiär för en rad nya utbildningar, däribland de nya kandidatprogrammen som ersätter agronom- och jägmästarprogrammen.

Totalt sett kan konstateras att antalet förstahandssökande till programmen är i princip oförändrat jämfört med ht 2020; på grundnivå 3493 (3408) och på avancerad nivå 811 (849). (Förra årets siffror inom parentes). Till förra året skedde en kraftig ökning av antalet anmälningar, jämfört med 2019 var ökningen omkring 25 procent. Det är mycket positivt att vi bibehåller samma höga nivå även i år.

Relaterade sidor:

Sidansvarig: marten.granert@slu.se