20
okt

21
okt
Jamtli, Östersund

Fortbildningsdagar i tidsresans pedagogik

Tema ”Uppväxtvillkor, omvårdnad och folktro – för de allra yngsta”

Kursen inspirerar pedagoger inom förskola, skola och museer/hembygdsföreningar att göra sina egna tidsresor till förr i tiden! Hur kan man använda sin egen skolgård/förskola, hembygdsgård eller kulturmiljö till tidsresor?

Tema för kursen: Lindebarn i Hackåsgården – Uppväxtvillkor, omvårdnad och vardag för de allra yngsta.

Föreläsningar och workshop

  • Synen på de yngsta barnen i bondesamhället. Marianne Liliequist, professor emerita i etnologi vid Umeå universitet.
  • Tidsresan/Lek och Lär i teori och praktik från 5 år till och med högstadiet.
  • Workshop: Skötsel, klädedräkt och folktro knutet till det lilla barnet
  • Följ med på tidsresan ”Det väntas smått i Hackåsgården” – ska det bli en pojke eller flicka? ”

Fakta

Tid: 2021-10-20 - 2021-10-21
Ort: Östersund
Lokal: Jamtli
Arrangör: NCK
Mer information:

För information

E-post britt-marie.borgstrom@jamtli.com eller tel 070-62 87 947.

Mer information och program finns på Jamtlis hemsidaKontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv