20
okt

21
okt
Jamtli, Östersund

Fortbildningsdagar i tidsresans pedagogik

Tema ”Uppväxtvillkor, omvårdnad och folktro – för de allra yngsta”

Du kan som pedagog inom museum, förskola och skola genomföra tidsresor själv med dina barngrupper/ klasser, i er egen närmiljö, t.ex. hembygdsgården eller klassrummet! Vi från Jamtli stöttar med faktamaterial, rekvisita och fortbildning i form av nätverksträffar efter genomgången kurs. Kursen vänder sig till pedagoger verksamma i norden och medlemmar i hembygdsföreningar.

Föreläsningar och workshop

  • Tidsresan i teori och praktik fr 5 år
  • Vikingar, Karoliner och På flykt – dramapedagogiska program för skolan
  • Synen på de yngsta barnen i bondesamhället
  • Skötsel, klädedräkt och barnmöbler
  • Följ med på tidsresan ”Mor Sofia väntar smått”– ska det bli en pojke eller flicka?

 

Fakta
Tid: 2021-10-20 - 2021-10-21
Ort: Östersund
Lokal: Jamtli
Arrangör: NCK
Mer information:

För information

E-post britt-marie.borgstrom@jamtli.com eller tel 070-62 87 947.

Läs även mer på Jamtlis hemsida

 

Anmälan

Skicka din anmälan med namn, institution och faktureringsadress senast 24 september 2021 till britt-marie.borgstrom@jamtli.com. Meddela ev. specialkost och ev. deltagande på middag onsdag kväll 20 oktober.

 

Kostnad

2 500 kr exkl. moms för verksamma i Jämtlands län, övriga 3 300 kr exkl. moms. I avgiften ingår alla måltider utom middag. Anmälan är bindande men kan överlåtas.

 


Program

Onsdag 20 oktober

08.30–09.00 Upptakt med morgonkaffe i Hackåsgården på Jamtli.

09.00–12.00 Tidsresans metod i teori och praktik – en kavalkad under drygt 30 år. Britt-Marie Borgström, senior museipedagog/förskollärare, Jamtli.

12.00–13.30 Lunch. Passa på att under lunchen köpa rekvisita till dina tidsresor i JP Gulles handelsbod, Jamtlis sekelskiftesaffär anno 1895.

13.30–14.15 Vikingar, Karoliner och På flykt – dramapedagogiska program för mellan- och högstadiet. Malin Bäckström, sektionsledare, pedagogiska sektionen. Lokal: Hackåsgården.

14.30–15.15 Synen på de yngsta barnen i bondesamhället. Marianne Liliequist, professor emerita i etnologi vid Umeå universitet (via länk). Lokal: Festinrummet, Gamla museet.

15.30–17.00
Workshop A: Omvårdnad, skötsel och klädedräkt – vi lindar och klär våra lindebarn. Folktro knutet till det lilla barnet.
Workshop B: Barnmöbler anpassade till de yngsta. Kopior från samlingarna. Lokal: Hackåsgården.

19.00–21.00 Middag på stan för de som önskar – ingår ej i kursavgiften. Ange gärna i din anmälan om du önskar delta och ev specialkost.

 

Torsdag 21 oktober

9.00–11.00 Vi provar på att tillsammans göra tidsresan ”Mor Sofia väntar smått” – ska det bli en pojke eller flicka?” Britt-Marie Borgström, Pia Larsson Fors.

11.00–11.30 Reflexionstid och diskussion om tidsreseupplevelsen.

11.30–12.00 Faktamaterial från arkiv och bibliotek i tema det lilla barnet, lånelåda och rekvisita att ta del av i Hackåsgården.

12.00–13.30 Lunch. Passa på att besöka Jamtli Butik, utställningarna och Nationalmuseum Jamtli.

13.30–14.15 Lek & Lär och Lekstugor – interaktiva lekmiljöer för barn. Exempel från hembygdsgårdar i länet.

14.15–14.30 Fruktstund.

14.30–15.15 Tips och idéer när man skapar sin egen tidsresa. Exempel från tidsresor ute i landet och länet.

15.15–16.00 Avslutande gruppdiskussioner kring egna tidsresor i närmiljön. Hur kan vi gå vidare i vår egen förskola/skola, museum och hembygdsgård?

16.00–17.00 Besök gärna utställningarna, Nationalmuseum Jamtli och Jamtli Butik.

 


Kontaktinformation
Sidansvarig: cnv@slu.se