Ange rätt SLU-adress vid vetenskaplig publicering

Senast ändrad: 01 mars 2018

Fel namn vid vetenskaplig publicering leder till att institutioner och fakulteter går miste om anslag.

Dessvärre är det fortfarande en stor andel av de publicerade artiklarna vid SLU som saknar en korrekt SLU-adress och som därför inte räknas med i regeringens underlag för fördelning av forskningsanslag.

Dessa artiklar ingår heller inte i SLU:s prestationsrelaterade system vilket leder till att fakulteter och institutioner går miste om anslag.

Så här ska namnet skrivas

För att SLU:s vetenskapliga produktion ska bedömas korrekt och inte underskattas är det viktigt att alla vid SLU anger sin hemhörighet och gör detta på ett korrekt och enhetligt sätt. Den ska skrivas enligt följande, där texten med fetstil är obligatorisk:

  • Sveriges lantbruksuniversitet, institution, eventuell ytterligare bestämning, postadress med box- och postnummer.
  • Swedish University of Agricultural Sciences, Department, possible further attributes, postal address with box- and postal number.

I de fall det är angeläget att ange dubbel universitetsanknytning ska två separata adresser anges.

Varför är det viktigt att ange rätt namn?

Regeringen började 2009 tillämpa ett prestationsrelaterat system för att tilldela 10 procent av forskningsanslagen till universitet och högskolor. I systemet ingår vetenskapliga artiklar och omfattningen av externa bidrag. Den vetenskapliga publiceringen mäts endast från publikationer registrerade i Thomson/ISI databaser. Det är endast publikationer som är försedd med en korrekt SLU-adress som räknas med i fördelningsunderlaget!

För ytterligare information, se rektorsbeslut 2010-06-28 om hur universitetes namn ska skrivas vid publicering.


Kontaktinformation
Sidansvarig: mia.grondahl@slu.se