Thematic sessions

Last changed: 10 January 2019

Here you will find the seminars in the thematic sessions that you can choose from at the Education Conference 2017. Click on the menu to read more about the seminars. Once you have made your choice, fill in the form and send it to us.

Thematic session 1, 15.15–17.00, 23 August

A. The hitchhikers guide to Active Student Participation (ASP) - tips and tricks for increased student engagement (In English)

The session will start with a presentation of the field of ASP and our own interpretation of it, challenges and opportunities, and a crash course in some of our best tips and tricks. This will be followed by an active learning session in which the participants will be posed with a common challenge.

 • Opener: Alexis Engström, Susanna Barrineau, Academic learning and teaching, ASP, Uppsala University
 • Moderator: Jan Stockfors, EPU
 • Sal: N
B. Spel som pedagogiskt verktyg – kom och testa Cohero (In Swedish)

Alla ungdomar spelar spel, men det används i begränsad omfattning på universiteten. I kursen Organisering, ledarskap och lärande i landsbygdsagronomerna använder vi spelet "Cohero" för att lära oss mer om ledarskap, roller, lärande och arbete i grupper. Kom och testa spelet under ledning av dess skapare, Christofer Gradin Franzén, och delta i reflektionen om spel som undervisningsform.

 • Inledare: Tomas Norrby, SLU
 • Moderator: Cecilia Almlöv, EPU
 • Sal: 01,02
C. Konstens roll i en inkluderande pedagogik: om hiphop pedagogik som verktyg att nå ut, improvisera, och utveckla studenternas självkännedom (In Swedish)

Hur kan konst vara ett verktyg för den enskilda universitetslärare att nå ut till och stödja en bredare grupp studenter i en allt mer globaliserad högre utbildning där olika kulturer och livserfarenheter möts i klassrummet? Kenneth Seremet berättar om sin resa genom högre utbildning, sitt arbete med Radio Rinkeby, och hur hiphopkultur kan hjälpa studenter att utveckla självkännedom i högre utbildning.

 • Inledare: Kenneth Seremet, urbansociolog
 • Moderator: Alexandra D'Urso, EPU
 • Sal: L

Activity before dinner 18.00-18.40

All activities before dinner are in Swedish but there will be people in place who can explain in English.

A. Walking around campus

How did architects, planners and artists think about the design of campus?

 • 15 places
 • Anders Eriksson, Faculty Director, SLU
 • Meeting place: Service Center, Ulls hus
B. Guided tour of the Knowledge Garden

Plants, soil material and shape

 • 15 places
 • Roger Elg, Associate Professor at the Department of Urban and Rural Development
 • Meeting place: Service Center, Ulls hus
C. Try the Film Studio
 • Johan von Feilitzen and Rolf Reutlert, Educational Media, SLU
 • 8 places
 • Meeting place: Service Center, Ulls hus
D. Workshop

Try to film and edit under supervision - a workshop for those who want to try out how easy it is to make movies!

Bring your iPhone or iPad and install the iMovie app in advance.

 • Anna Karin Åsander & Katarina Böhme Evengård, SLU library
 • 12 places
 • Place: Sal U

Thematic session 2, 10.30–12.00, 24 August

A. Hur jobbar SLU med Internationalisering på hemmaplan? Vilka exempel finns det och hur kan lärarna integrera internationella perspektiv i sina egna kurser? (In Swedish)

Internationalisering på hemmaplan är en strategi som berör allt från den akademiska läroplanen, interaktionen mellan lokala och internationella studenter och lärare, till utvecklingen av forskningsämnen och användningen av digital teknik. Viktigast av allt, syftar strategin till att möjliggöra interkulturella möten för alla studenter och lärare och därmed ge ett internationellt perspektiv i fråga om kunskaper, färdigheter och förhållningssätt för alla, inte bara de som är mobila.

Denna session kommer att beskriva ett SLU initiativ i denna riktning, det Internationella Kurspaketet, och bjuda deltagare till en dialog kring internationalisering på hemmaplan.

 • Inledare: Margarita Cuadra, forskare, Stad och Land
 • Moderator: Natalie Jellinek
 • Sal:02
B. Educating critical thinkers (In English)

Critical thinking is a central concept for higher education and essential in discussions about the role of universities and higher education in society. But what do we actually mean when we use the phrase critical thinking? And how do we work at SLU to help our students to become genuinely critical? In this session we will present a useful model for a critical being. Based on the participants' experiences we will then discuss how we may work to help our students to develop their critical abilities and deepen their critical awareness.

 • Opener: Jan Stockfors, SLU
 • Moderator: Alexandra D'Urso
 • Sal: 01
C. Tre perspektiv på Utbildning för hållbar utveckling (In Swedish)

Utbildning för hållbar utveckling (UHU) innebär att man strävar efter att integrera de miljömässiga, sociala och ekonomiska perspektiven på hållbarhet i sin undervisning. Hur gör man det när man förmodligen känner sig tryggast i ett av dem? Hur hanterar man dessutom avvägningen mellan ämneskompetenser och generella kompetenser? Välkommen att fundera och diskutera tillsammans med lärare som arbetar med att integrera de olika hållbarhetsperspektiven.

 • Inledare: Karin Gerhardt, biolog, lärare och programstudierektor för mastersprogrammet Hållbar Utveckling, Cecilia Mark-Herbert, lärare och universitetslektor i ekonomi, Emil Sandström lärare och universitetslektor i landsbygdsutveckling
 • Moderator: Peter Aspengren
 • Sal: L

Thematic session 3, 13.00–14.45, 24 August

A. Flipping the Classroom for Better Teaching through Active Learning (In English)

Recent research has shown tremendous gains in student learning with active teaching methods. One popular approach is to "flip the classroom" and use online lectures as pre-class preparation material to free up in-class time for active learning activities. To support active teaching, we have developed the ScalableLearning platform to help teachers deliver interactive online lectures, use learning analytics to understand where students need help in-class, and provide in-class quizzes and interaction. This presentation will cover the practical aspects of flipped teaching and demonstrate how the ScalableLearning platform has helped hundreds of teachers and thousands of students to develop more active learning environments.

 • Inledare: Dr. David Black-Schaffer, Associate Professor in the Department of Information Technology at Uppsala University.
 • Moderatorer: Peter Aspengren och Alexandra D'Urso
 • Sal: 01
B. Att forskningsanknyta praktisk kunskap - går det? (In Swedish)

All universitets- och högskoleutbildning ska vara forskningsanknuten. Vad innebär det och hur kan vi aktivt arbeta med att stärka forskningsanknytningen i vår undervisning? En speciell utmaning är att integrera det vetenskapliga förhållningssättet i det mer praktiskt inriktade ämnena. Vi ska under denna session fundera kring olika tillvägagångssätt och vi får höra om ett lyckat exempel från kursen "Trädvård"."

 • Inledare: Johan Östberg PhD, Forskare och lärare vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning och Anna Hartman, EPU
 • Moderator: Anna Hartman
 • Sal: L
C. Hur kan vi handleda och utveckla studenters skrivande? (In Swedish)

Välkomna att diskutera och fundera över hur vi kan träna studenter i vetenskapligt skrivande. Vilken typ av återkoppling behöver studenterna? Vad kan vara viktigt att tänka på när vi utformar instruktioner till studenterna och hur kan vi skapa en tydlig progression inom programmen så att studenterna har tillräckliga kunskaper när de lämna SLU? Under gruppdiskussionerna i sessionens andra hälft ges tillfälle att utbyta erfarenheter även kring hur vi kan bedöma skrivande och hur vi kan stötta studenter med särskilda behov.

 • Inledare: Sonja Entzenberg, Universitetsadjunkt, Nordiska Språk, Uppsala universitet.
 • Moderator: Ann Grubbström, EPU
 • Sal: 02

Fill in your choices here

Fill in your choices in the form below. You should choose one seminar for each thematic session and one activity before the dinner. When a seminar is full, we will remove the choice from the form.