Jan Stockfors

Last changed: 05 March 2024

Jan har lång erfarenhet som pedagogisk utvecklare på EPU och har sin bakgrund som lärare och forskare vid S-fakulteten vid SLU. Han deltar i de flesta av EPU:s olika pedagogiska kurser, och han medverkar i utvecklingen av EPU:s nya kurser utifrån hans intresse i ett brett spektrum av pedagogiska frågeställningar.

Jan är ansvarig för Kursen i forskarhandledning (svenska), Kursdesign kursen, och kursen Att utbilda för kritiskt tänkande och kritikalitet.

Telefon

+46 18-67 30 21

E-post

jan.stockfors@slu.se