Henrik Viberg

Last changed: 05 March 2024

Henrik Viberg arbetar som pedagogisk utvecklare på EPU och har flerårig erfarenhet av denna typ av frågor från annat lärosäte. Med bakgrund som forskare, lärare och studierektor för forskarutbildning ligger fokus på de handledningsrelaterade uppdrag EPU jobbar med, men han finns förstås även med i andra delar av verksamheten.

Henrik är ansvarig för Kursen i forskarhandledning både på svenska och engelska.

Telefon

+46 70-171 90 60

E-post

henrik.viberg@slu.se