Dimitris Athanassiadis

Last changed: 05 March 2024

Project manager.

Dimitris Athanassiadis är docent vid institutionen för skogliga biomaterial och teknologi. Han bedriver forskning om nya värdekedjor och effektivt användning av skoglig biomassa. Han är även koordinator för skogsfakultetens forskarskola (SILVA).

På EPU medverkar han till att identifiera de kompetensutvecklingsbehov som forskarhandledare vid skogsfakulteten har samt organisera workshops och seminarier som adresserar dessa.

Telefon

+46 90-7868304

E-post

Dimitris.Athanassiadis@slu.se