Anna Hartman

Last changed: 05 March 2024

Anna arbetar 80% som pedagogisk utvecklare på SLU och 20% på Uppsala universitet. Anna kommer från början från medicin/vård området men har sedan bl.a. en vidareutbildning inom högskolepedagogik. Hon har bl.a. lång erfarenhet som både lärare inkl. studierektor på fysioterapeutprogrammet vid Uppsala universitet.

Hon har även arbetat som pedagogisk utvecklare på Karolinska Institutet. Anna ansvarar bl.a. för fortsättningskursen i högskolepedagogik (svenska), kurserna om examinationsformer och  forskningsanknuten undervisning. Anna är en av dem på EPU som håller i betygskursen. Hon ger även konsultstöd bl.a. gällande undervisning/handledning, kursutveckling  och frågor rörande examination och bedömning.

Telefon

+46 18-67 30 12
+46 76-146 30 12

E-post

anna.hartman@slu.se