Alexandra D´Urso

Last changed: 18 April 2023

Alexandra arbetar som pedagogisk utvecklare på EPU och har bakgrund som forskare i pedagogik och lärare på The Pennsylvania State University i USA.

Hon är kontaktperson för SLU:s nätverk för aktivt lärande och ordnar olika pedagogiska utvecklingsaktiviteter för SLU:s lärare. De kurser Alexandra ansvarar för är Fortsättningskursen i högskolepedagogik (engelska), Projektkursen, Projektkursen som fördjupning, och Att utbilda för kritiskt tänkande och kritikalitet.

Telefon

+46 18-67 10 48
+46 72-528 38 99

E-post

alexandra.durso@slu.se