Citizen science at SLU

Last changed: 12 April 2024
Eye in vegetation. Photo.

On this page you find documentation from the Environmental Monitoring and Assessment Council (Fomar) project on citizen science at SLU.

SLU is an important actor in the rapidly growing field of citizen science research, both nationally and internationally. The university hosts a unique breadth of citizen science-related projects distributed across different campuses and subject disciplines.

Tips. Make your citizen science project visible nationally and within the EU via www.medborgarforskning.se.

Mailing list for the SLU citizen science network: slu-medborgarforskning

Do you want to receive news or other relevant information about citizen science? Or do you want to share information with your colleagues about your citizen science projects, publications or upcoming events? It is now possible to subscribe to a mailing list for citizen science at SLU, as part of development to build an SLU citizen science network.

How to subscribe or unsubscribe

Subscribe to the mailing list

  • You can also unsubscribe from there
  • Please note that you will need to be connected through VPN to reach the link if you work remotely

Sending emails through the mailing list

If you want to send relevant information to others, then use the following email address: slu-medborgarforskning@listserver.slu.se.

The purpose of the list is to inform, share and get information from citizen science - about conferences, workshops, scientific publications, reports, your own or others' projects and activities, funding opportunities, etc. You can post either in Swedish or in English.

We look forward to your subscription!

Example: Message to the network – 5 Oct 2022

Documentation from workshop: Incorporating citizen science in education

Incorporating citizen science in education

9 December 2020

For whom: SLU teachers, researchers and analysts interested in citizen science.

Contacts: Mari Jönsson, mari.jonsson@slu.se, and Karl Lundén, karl.lunden@slu.se.

Documentation from workshop: Building capacity for Citizen Science at SLU

Building capacity for Citizen Science at SLU

16 October 2020

For whom: all at SLU with an interest in Citizen Science. Workshop language: English.

Contact: René van der Wal, rene.van.der.wal@slu.se.

Citizen science projects at SLU

Here is a list of projects and activities in connection to citizen science at SLU, from A to Z (only partly in English). The list is not completed and was compiled with the ambition to make the projects at SLU accessible via medborgarforskning.se.

 
Project name Leader/ Contacts
ARCS (ARenas for Cooperation through citizen Science, Arenor för relationsbyggande samverkan genom medborgarforskning) Dick Kasperowski, Pavel Bína, Tim Hofmeester
Artportalen Stephen Coulson, Johan Nilsson
Citizen science rörande natur och miljö med samhällsvetenskapliga perspektiv Leif Mattsson
COS4CLOUD (Co-designed citizen observatories for the EOS-Cloud) Stephen Coulson
CrowdWater Jan Seibert
Deltagande kartering av naturrersurser på mineralbärande marker: En fallstudie från Gandhamardhan-berget i Bolangir och Bargarh distrikt, Orissa, Indien Patrik Oskarsson
Deltagande miljöövervakning: Aktiva medborgare för minskade luftföroreningar och hälsosam miljö i Indien Patrik Oskarsson
Eken - en värld i världen Tomas Roslin
Faunaväkteri Pavel Bína
Fiskmärkningen Teresa Soler
Floraväkteri Sebastian Sundberg, för SBF: Jan Andersson, Margareta Edqvist 
Forskningsetik för medborgarforskning Per Sandin (projektledare), Patrik Baard, Pavel Bína
Fri fekal vätska hos häst Cecilia Müller, Katrin Lindroth
Fritidsfiske fångstrapportering  Göran Sundblad
Fungaväkteri Elisabet Ottosson
Förståelse och utveckling av miljömedborgarforskning: sociala nätverk, teknisk innovation och grundande av gemensamma mål René van der Wal
GreenFutureForest - Scenarier för en hållbar framtida skoglig grön infrastruktur Tord Snäll
Höstförsöket - kartläggning av insektslivet i ekarnas höstlöv Tomas Roslin, Adam Ekholm
Insamling, utvärdering och analys av data från jaktpåverkade marktäckeklassificering  Carl Salk
Insect Biome Atlas - medborgarforskning med helhetsgrepp om svenska insektsfaunan Fredrik Ronquist, Tomas Roslin
Jordgubbsappen (Strawberry app) Paul Becher, Katja Fedrowitz, Karl Lundén, Johan Stenberg och René van der Wal
LaxRacet 2.0 Gustav Hellström
Medborgarforskning för musslor i Mälaren Patrik Bohman
Medborgarforskning: samla och använda data för samhällelig förändring Dick Kasperowski, Mari Jönsson
Mus i hus Frauke Ecke 
Musselportalen  Eddie von Wachenfeldt
Nationell miljöövervakning inom programområde Jordbruksmark: Typområden på jordbruksmark samt Observationsfält på åkermark. Katarina Kyllmar, Helena Linefur och Lisbet Norberg 
Phytophthora - citizen science Michelle Cleary, Johanna Witzell
Populationsmodeller baserade på olika data och statistiska metoder för scenarier av framtida skogsbruk  Tord Snäll
Populationsmodeller baserade på olika data och statistiska metoder för skogliga konsekvensanalyser Tord Snäll
Rapportera fladdermuskolonier och bidra till fladdermusforskning Johnny de Jong
Renbruksplan Per Sandström
Rostsvampar  Anna Berlin
Rädda asken Michelle Cleary, Lars-Göran Stener
Samarbete med trädgårdsodlare i koloniträdgårdar för att följa upp förekomst av Drosophila suzukii i Sverige Paul Becher
Scandcam Jonas Kindberg, Tim Hofmeester
Sillgrisslehyllan Jonas Hentati-Sundberg
Strålande Jord  Karl Lundén, vid Uppsala universitet: Cecilia Gustavsson 
Svenska fenologinätverket (Inkl. Naturens kalender, Vårkollen m.fl.) Ola Langvall
Teatime4science Judith Sarneel
Trädportalen Artur Larsson
Träffa dina vilda grannar Tim Hofmeester, Joris Cromsigt
Älgarnas foder och hälsa i södra Sverige Annika Felton
Älgobs Joris Cromsigt, Göran Ericsson

Facts:

Supporting the development of citizen science at SLU

On behalf of the Council for Environmental Monitoring and Assessment (Council for EMA, Fomar) an investigation concerning a possible citizen science platform at SLU was conducted in 2019.

The investigation built to a large part on a survey, where more than 600 SLU staff participated and about 50 people were interviewed. During the investigation, 38 projects and activities connecting to citizen science were identified.

The investigation revealed widespread desire for the development of citizen at SLU. Therefore, creation of a central resource for CS at SLU was suggested; to build a capacity around citizen science across the different parts of SLU; integrate and recognize synergies between various disciplines; identify new development areas and opportunities for collaboration; act as a source of information, meeting place, and support for researchers and environmental analysts. Important practical functions identified include information, communication, coordination, data management and technical support.

In 2020 and 2021, several workshops and seminars took place to involve and wien the iniative beyond EMA. These activities focused on building capacity within research, education and environmental monitoring and assessment. For example, they discussed legal issues and GDPR, ethics, communication, and the role of SLU's library.


Contact