CV page

Thomas Kätterer

Thomas Kätterer
Keywords of my research. Processes in terrestrial ecosystems; carbon and nitrogen turnover in agro-ecosystems; systems analysis; soil-plant interactions; soil carbon sequestraton; decomposition; roots; plant nutrition; fertility; modeling

Teaching

I'm teaching in the following courses:

Jag undervisar i följande kurser:

BI1274 (30106) Ekologi miljö och vatten
BI1322 (SLU-30124) Soil biology and biogeochemical cycles
BI1350 (SLU-10282) Växtproduktion - mark och grödor
BI1374 (SLU-10292) Hållbarhetens ekologi: Maten, skogen, staden och klimatet
Mv0211 (SLU-30196) Biogeofysik
MV0192 Markvetenskap för miljö och vatten
MV0219 (40095) Markvetenskap

Research

Aktive projects are listed on the Swedish page 

Supervision

PhD supervision: Main supervisor for Katrin Rychel, co-supervisor for Hannes Keck, Jumpei Fukumasu, Miyanda Chilipamishi 

Mentor for postdocs: Rong Lang and Nargish Parvin


Contact

Professor at the Department of Ecology; NJ, Ekosystems Ecology Unit
Telephone: +4618672425
Postal address:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Visiting address: Ulls Väg 16, Uppsala