3 Jun

Online

Webbinarium: Skogsdata 2024

seminars, workshops |
Forest inventory

Ny statistik och resultat från Riksskogstaxeringens artinriktade inventeringar.

SLU Riksskogstaxeringen inventerar årligen skog och mark i hela landet och varje år presenteras aktuell officiell statistik i rapporten Skogsdata. I årets temaavsnitt redovisas resultat från Riksskogstaxeringen artinriktade inventeringar.

Den senaste statistiken baseras på fältdata som samlats in under perioden 2019 till 2023. Årets temaavsnitt ger en översiktlig beskrivning för ett urval av de mossor, lavar, kärlväxter och vedsvampar som ingår i SLU Riksskogstaxeringens olika inventeringar.

Facts

Time: 2024-06-03 13:00 - 14:00
City: Online
Organiser: Nationellt skogsdatalabb
Last signup date: 31 May 2024
Additional info:

Webbinarium: Skogsdata 2024

The data you enter here will be processed by SLU to administer your registration or visit. Read more about the processing of personal data on www.slu.se/personal-data.

Programme

Program

 • Välkommen, kort inledning
  Anna-Lena Axelsson, koordinator skog, SLU miljöanalys

 • Skogsdata 2024 – nyheter i statistiken
  Per-Erik Wikberg, SLU Riksskogstaxeringen

 • Årets tema i Skogsdata: Arter
  Jonas Dahlgren, SLU Riksskogstaxeringen

 • Reflektioner och synpunkter på årets tema
  Tord Snäll, SLU Artdatabanken

 • Avslutande frågestund