SLU news

"Gör om och gör rätt" - debattartikel om forskningsbiståndet

Published: 21 February 2023

I en debattartikel i Global Bar Magazine skriver forskare från Göteborgs universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet, om betydelsen av den femtioprocentiga neddragningen av forskningsbiståndet som regeringen tidigare aviserat.

Forskningsbiståndet handlar inte om att stärka svensk kompetens utan om att utveckla forskning i världen, menar artikelförfattarna. Sidas forskningsanslag går i huvudsak till två typer av bistånd. Den ena är stöd till organisationer med starkt utvecklingsfokus och den andra typen är stöd till utveckling av nationella forskningssystem i samarbetsländerna.

Stödet är viktigt för att länderna ska kunna utveckla inhemsk kunskap och kapacitet för att inte bara hantera kriser och katastrofer, utan också förebygga dem, skriver författarna.

Den drastiska nedskärningen av Sveriges forskningsbistånd hotar viktiga och bärkraftiga samarbeten som är till gagn för demokratisk och evidensbaserad samhällsutveckling i Syd. Därför krävs en snabb återställare av forskningsbiståndet. Gör om. Gör rätt, avslutar författarna artikeln.

Läs mer i debattartikeln här.

Artkelförfattarna

Fil dr Sara Gräslund
Enhetschef SLU Global, Sveriges Lantbruksuniversitet 

Professor Sten Hagberg
Föreståndare Forum för Afrikastudier vid Uppsala universitet

Docent Linley Chiwona-Karltun
Forskare, Institutionen för Stad och Land, Sveriges Lantbruksuniversitet 

Docent Gunnar Köhlin
Föreståndare Environment for Development, Göteborgs universitet

Related pages: