SLU news

SLU Partnerskap Alnarp finansierar 17 nya projekt

Published: 21 April 2020

SLU Partnerskap Alnarps styrgrupp har godkänt finansiering för 17 nya projekt. Sammanlagt kommer strax över 4,5 miljoner kronor att fördelas. Bland projekten som beviljades medel hittar vi svensk odling av sojabönor, utveckling av hållbara odlingspluggar för den hortikulturella näringen och hur man kan använda drönare som ett vapen mot dyr rotröta i skog.

Related pages: