SLU news

Friska växter - en nödvändighet för mänskligheten

Published: 12 February 2020

Friska växter och växtmiljöer är en absolut nödvändighet för mänskligheten, vilket speglas i de flesta av de 17 globala målen för hållbar utveckling.


Contact