CV page

Thomas Dahlberg

Thomas Dahlberg

Presentation

Underhåll, drift och service avseende institutionens IT-utrustning, utvärdering och driftsättning av ny utrustning.

 Serveradministration

 Backupadministration

 Nätverksadministration

 Säkerhetsfrågor inom IT

 Inköp av IT-utrustning

 Licenshantering

 Följa utvecklingen inom IT och uppgradera institutionens hård- och mjukvara.

 Användarstöd till institutionen, introduktion av ny hård- och mjukvara.


Contact
Systems Administrator at the Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Telephone: 040-415436, 0705-414097
Postal address:
Box 58
23053 Alnarp
Visiting address: Sundsvägen 4, Alnarp, Alnarp