CV page

Anna Robling

Anna Robling
Landskapsarkitekt LAR MSA, Universitetsadjunkt

Teaching

Arbetar med undervisning och handledning på landskapsarkitektprogrammet.

Background

Universitetsadjunkt på SLU sedan augusti 2016. Har tidigare arbetat som landskapsarkitekt på olika konsultföretag, främst med gestaltning och projektering av offentliga rum i olika skala men också med utredning och planering i tidigare skeden.

 


Contact

Lecturer at the Department of Urban and Rural Development; Landscape architecture Profession and practice
Telephone: +46707468442