24
Nov
Zoom

The welfare of social service dogs

seminars, workshops |
A younger boy is playing with a golden retriever out on a lawn. Photo.

Welcome to a webinar on the welfare of social service dogs and how the dogs’ welfare might be affected by their working condition and tasks.

The webinar presents how to define a social service dog, what tasks a social service dog can have, how the task as a social service dog can affect the dogs' welfare and what legislation it is covered by. The webinar is based on a report published by SLU Future One Health.

 

Programme

Moderator - Malin Hagberg Gustavsson, SLU Future One Health

13.00   

13.05   

13.15    

13.25   

13.50   

14.00   

 

14.30   

14.40   

15.00   

Välkomna och öppnande av webinarium

Vad är en Social tjänstehund? 

Vilken nytta gör en social tjänstehund   

Hundars beteende och stresshantering

PAUS

Presentation av rapporten  

 

Slutsatser och rekommendationer 

Frågor och diskussion 

Avslutning    

Moderator

Eva Münter  

Lena Lidfors

Meddelas senare

 

Sara Karlberg, Johan Lindsjö, Elina Åsbjer, Lena Lidfors

Lena Lidfors

Alla

Moderator