SLU news

Klimatfonden förlängs med tre år

Published: 19 December 2018

Rektor har beslutat att SLU:s klimatfond ska fortsätta ytterligare tre år.

För drygt tre år sedan införde SLU en klimatfond som baserar sig på att för varje flygresa SLU-anställda gör går en liten del till en klimatfond som alla anställda sedan kan ansöka om medel ifrån för att genomföra klimatbefrämjande åtgärder.

Syftet med klimatfonden är att minska den miljöpåverkan som orsakas av flygresor samt att främja ett ändrat beteende vad gäller resor; val av resesätt, utnyttjande av IT-resor etc.

Kriterierna för att bli beviljad medel ur klimatfonden är oförändrade, däremot ändras avgiften. Avgiften kommer från och med början av 2019 vara 100 kronor för inrikes, 200 för resor till Europa och 300 för interkontinentala resor. En resa räknas fortfarande från start till mål oavsett antal mellanlandningar.

Sista ansökningsdag för att söka medel ur klimatfonden 2019 är 30 september

Page editor: marten.granert@slu.se