UBW (ekonomisystem)

Senast ändrad: 25 augusti 2022

UBW (Unit4 Business World) är SLU:s ekonomisystem.

Det tidigare namnet Agresso ändrades till Unit4 Business World, UBW, i samband med en uppgradering av ekonomisystemet i slutet av april 2019. 

UBW för tidsredovisning

Om du ska lägga in din tidsredovisning gör du det i webbgränssnittet, UBW-webb för tidsredovisning