UBW (ekonomisystem)

Senast ändrad: 16 december 2021

UBW (Unit4 Business World) är SLU:s ekonomisystem.

Det tidigare namnet Agresso ändrades till Unit4 Business World, UBW, i samband med en uppgradering av ekonomisystemet i slutet av april 2019. 

Om du ska lägga in din tidsredovsning gör du det i webbgränssnittet, UBW-webb