Information och service för medarbetare på SLU
Information och service för medarbetare på SLU

Regleringsbrev

Regleringsbrevet är regeringens viktigaste instrument för att styra myndigheternas verksamhet.

Regeringen beslutar om regleringsbrevet under senare hälften av december. Giltighetstiden är ett år.

Regleringsbrevet består av två delar, en verksamhetsdel och en finansieringsdel. I verksamhetsdelen anges mål, återrapporteringskrav, uppdrag samt kompletterande organisationsstyrning. Målen ska avse sådant som myndigheten bör uppnå under året. Återrapporteringskraven avser sådan information som myndigheten ska rapportera till regeringen, främst i årsredovisningen.

I finansieringsdelen redovisas bl.a. vilka och hur stora anslag myndigheten disponerar, vilka villkor som gäller för anslagen avseende t.ex. anslagskredit, räntekontokredit och låneram samt villkor för myndighetens avgiftsbelagda verksamhet.

 
Sidan uppdaterad: 2016-04-08. Sidansvarig: maria.hart@slu.se

Sveriges lantbruksuniversitet har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen