Information och service för medarbetare på SLU
Information och service för medarbetare på SLU

Utredningar och pågående projekt

VI BYGGER OM OCHRENOVERAR SKOGISHUSETWebbkamera från bygget (ladda om sidan för att uppdatera bilden)

 

Fredag 120525

Nu har huset snart kommit in i sommar- och fältsäsong. Detta innebär färre studenter och mer tid utanför byggnaden för många. Jag kan också lugna dem som är på väg ned till plan 3 från 4 att det INTE är nysnö på innergården (vilket jag en bråkdel av en sekund fick för mig). Det är markisolering som lagts ut där grunden för vår nya matsal snart skall gjutas.

Bygget löper på enligt tidplan och likaså renoveringsarbetena. I nästa vecka kommer vi att evakuera ytterligare en korridordel på plan 4 för el- och ventilationsarbete. Även golv kommer i vissa rum att bytas. Processen med fördelning av lokalerna inför återflytten är i gång och verksamheten (cheferna) har börjat titta på och diskutera ett tjänstemannaförslag som tagits fram. Detta för att framöver enas om ett förslag till fördelning av lokalerna som kan gå vidare för förhandling och beslut.

Besiktning av fd. adm-korridoren och fd. Biostokatikumkorridoren kommer att ske tidigare än beräknat och är satt till 2/7. Detta innebär att senast en vecka efter detta kommer SLU att kunna ta dessa korridorer i anspråk igen. Detta innebär också att senast 2/7 är även kommunikationen mellan plan 2 och 3 åter i bruk och vi slipper gå på utsidan huset för att ta oss mellan de olika delarna. Mycket välkommet!

Som vanligt ber vi er att respektera avspärrningar och förbudsskyltar. Från idag är cykelvägen runt biblan ned på campus öppnad igen. Ta det bara lite varligt i kurvan där sikten är skymd. Enstaka transport med traktor kommer även fortsättningsvis att gå den vägen. Föraren är naturligtvis medveten om att annan trafik förekommer.

Trevlig helg!

Onsdag 120502

Idag har vi, som ni säkert märkt fått stora ändringar i tillträde och flöden i huset. Som ni ser på bilden nedan är huset nu delat i två delar som inte går att komma mellan utan att gå ut ur huset.

Den röda delen innehåller SES, VFM, NJV, SEKON, Restaurang, Uadm, IT, lokalvård, SE-lab, Godsmottagning, Vaktmästeri, odlingsanläggningen och undervisningsdelar. Tillträde till denna övre del av huset finns via entrén på plan 4 och genom en dörr på västra sidan B-barackens länk mot huset (se röda pilar).

Den blå delen innehåller SRH, Future Forest, JEP och ett tiotal evakuerade medarbetare från SEKON och SES. Tillträde till denna del finns via biblioteket och barack C (se blå pilar)

Ytterligare förändringar för tillträde till C och D baracken kommer att ske i närtid och detta i.o.m. att trapphuset i husets hörn skall börja byggas.

Jag återkommer om detta.

 

Skogishusets ingångar 120502

Fredag 120413

Det har blivit ett tag sedan senaste rapporten. Det har naturligtvis hänt massor bakom avspärrningarna men inget som direkt påverkat våra ”aktiva” lokaler. Vissa störningar har förekommit, både planerade (buller och vibrationer) och oplanerade (vattenläckor, kyla och lokala elavbrott). Nu är i alla fall SRHs fd lokaler färdigrenoverade och besiktade. Allt arbete är dock inte helt klart, bl.a ska två trapphus byggas på sydsidan.

Nu kommer vi in i nästa skede av bygget, vilket börjar märkas, då förberedningar i form av provisoriska väggar och avspärrningar kommer upp.

Snart kommer alltså även byggnationerna i och runt biblioteket/LRC och centralfoajén där restaurangen skall placeras igång på allvar. Detta innebär en hel del avspärrningar och omledningar av transportstråken genom och runt huset. Tillträde till biblioteket kommer i första hand att finnas utifrån, via trägången med öppning mot norr och framtidens skog. Dörren har kortläsare och samma tillträde som vanligt. Undervisningsdelar och studenternas klädskåp kommer man att ha tillträde till från ingången på plan 4. Att ta sig från Undervisningsdelarna (övre delen av huset) till biblioteket och plan 1-2 och SRH kommer tidvis innebära en utomhuspromenad på någon sida av huset. Ha alltid passerkortet med er så ni slipper bli utelåsta om klockan råkar gå fort och passera ”stängningsdags” när ni ska transportera er mellan delarna.

Nya riktningsvisande skyltar i korridorerna kommer att komma upp för att alla ska hitta mellan och till de olika delarna av huset. Jag ska göra mitt allra bästa för att hinna byta skyltarna i samma takt som bygget flyttar sig. Om efterfrågan finns kan vi ordna några guidade turer för att visa hur man hittar i huset och till de nya vägarna runt huset på sydsidan (som i skrivande stund inte finns ännu).

Samtidigt med allt detta fortsätter även renoveringsarbetena upp på plan 3 (adm-korridoren B3 och M3) för att senare fortsätta vidare österut och uppåt i huset under vår, sommar och höst. Detta kommer främst att beröra U-adm, Sekon och SES. Det innebär också att vi bit för bit drabbas av, kanske den besvärligaste störningen, evakueringsflyttar.

Vi är nu också i ett läge (och årstid) då vi måste se till att alla ”hål” som bygget öppnar i våra skalskydd ”täpps igen” så vi inte får in obehöriga i lokalerna. Lösningen kan vara teknisk (larm, kameror låsta dörrar etc) eller manuell (ronderande bevakning). Här behöver även vi alla hjälpas åt med att vara på vår vakt när vi ser okända individer i lokalerna. På kvällar och låsta tider är det viktigt att INTE släppa in någon genom att hålla upp ytterdörren. Bara om man har passerkort har man tillträde till lokalerna när huset är låst. Väktarna har instruktioner om att avhysa personer utan passerkort om de påträffas i lokalerna efter låsning. Om du ser någon som du inte känner igen så fråga gärna om du kan hjälpa till. Detta gör att vi dels visar obehöriga att vi har ögonen med oss och dels blir våra gäster väl omhändertagna om de går vilse i våra korridorer.

VIKTIGT är också att ni själva orienterar er så ni alltid har klart för er två alternativa vägar ut ur huset om vi skulle behöva nödutrymma. Besökare är också i detta avseende viktiga att tänka lite extra på så vi ser till att de också kommer ut vid utrymning. Här har gästens värd en viktig roll.
Fortfarande gäller att tillträde till byggområdet är otillåtet och extremt riskfyllt och det ENDAST är vid nödutrymning (då byggets maskiner och kranar avstannar) man får ge sig ut genom byggområdet för att komma till återsamlingsplats. Generell försiktighet och hänsyn gäller, för att vi ska undvika olyckor.

Det var allt för den här gången och ta det lugnt hela dagen, fredagen den 13e!

Fredag 120302

Bygget framskrider enligt tidplan och  på del 12 är taket är klart pappat och klart. Ställningen på södra sidan huset mellan huset och paviljong C och D rivs för trapphusens grundlägging och byggnation ska kunna påbörjas framöver. På del 11 ska de sista takstolarna mot entré på plats och under veckan som kommer ska taket på del 11 vara tätt. Arbetet på del 21 (över biblan) påbörjas så smått under veckan som kommer. I del 12 kommer snart besiktningar inför evakueringsinflytten att görast.

Fredag 120217
Arbetet har fortsatt på del 12 och isolering och skivor invändigt är på plats. Till veckan skall takpapp och utvändiga skivor sättas. Under veckan kommer också fönstren levereras och arbetet med att få dem på plats påbörjas. Runt "lanterninen" där boken förut var arbetas det med takstolar på kringliggande tak och arbetet där kommer de närmsta veckorna att vara intensivt. Inför kommande byggnationer på del 21 (runt och över biblioteket) har kranen nu ställts på plats och taket börjat rivas. detta innebär även en hel del snöröjning för att få upp byggställningar och annat. Vissa störningar kommer framöver att märkas i biblioteket men vi hoppas att det blir så lindrigt som möjligt.

En kulvertgång kommer byggas för tillträde till biblioteket från utsidan. Runt påsk kommer bibliotekets nuvarande entré att stängas när bygget fortsätter med rivningar av väggar runt bibliotekets nuvarande entré. En entré med ett vindfång kommer att byggas för tillträde till biblioteket.

Vänligen respektera avspärrningar för din egen och andras säkerhets skull och parkera cyklar på ytorna avsedda för detta oavsett vilken ingång du använder. Cyklar har kommer att flyttas utan förvarning och utan meddelande om de står olämpligt.

Tack för hjälpen!

Måndag 120206 16.15
Nu fungerar låsen i huset som vanligt igen.  

Måndag 120206
Under helgen har strömförsörjningen till servern som styr vårt låssystem, av än så länge okänd anledning, slutat fungera. Detta har inneburit att reservbatterierna slagit igång och till slut tagit slut och då har några av våra lås slutat att fungera. Låsen på plan 3 (huvudingången) och lastintaget bortanför soprummet på plan 4 har dock varit i funktion hela tiden.

Vad detta fel beror på kan vi just nu inte säga men felsökning och åtgärdande är i full gång och uppdatering kommer ske här allt eftersom vi vet vad som är fel och när det är åtgärdat. Tillsvidare försöker vi hålla öppet/låst så störningen blir så liten som möjligt.

Mer information följer. 

Fredag 120203
Veckan som gått har inneburit ett väder som påverkat både bygget och våra lokaler. I våra lokaler har kylan gjort sig påmind, både i själva skogishuset och i barackerna. Genom att hålla så många dörrar som möjligt stängda, kan vi behålla värme så gott det går. Med värmefläktar i trapphusen i barack C och D hoppas vi kan hålla den värsta kylan borta. Viss försiktighet med värmefläktarna måste dock iakttas så inte säkringarna löser ut och situationen istället blir akut om vi blir utan ström. Vi gör vad vi kan och hoppas på att den riktiga köldknäppen inte blir allt för långvarig. Felsökning på element och annat pågår där fel uppstått eller misstänks. Felanmäl allt sådant här på:

 http://www.akademiskahus.se/index.php?id=480&strEstateUID=J0027001

 För byggets del har kylan inneburit en viss omfördelning och omstrukturering av arbetet. Inget arbete uppe på taket har kunnat utföras, då kylan tillsammans med lite vind gjort det allt för kallt att arbeta. Istället har man fokuserat på delar som är i lä och lite längre in i huset, där temperaturen varit drägligare. Att nogsamt isolera brandposter och andra centrala delar i vattenförsörjningen är naturligtvis också prioriterat.

Taket på ljusgården över fd. boken har på grund av kylan inte kommit på plats den här veckan utan är förhoppningsvis där till veckan som kommer. På del 12 är isoleringen och gipsskivorna på innertak i princip på plats. På plan 1 och 2 i del 12 pågår målning och golvbyten fortsatt.

I nästa vecka kommer arbetet med taket över fd. boken att fortsätta. Grundläggning för campusentrén görs även den till veckan. 

På måndag kommer huvudentrén och godsmottagningen på plan 3 att stängslas in och på onsdag morgon flyttas kranen från västfasaden upp till området vid huvudentrén. Detta betyder att entrén på plan 4 blir vår huvudsakliga ingång från och med måndag.

Vänligen parkera cyklar, på de för ändamålet snöröjda ytorna, några meter från själva entrén. Cyklar i omedelbar närhet till entrédörren eller på bil-/gångvägar kommer att flyttas utan förvarning eller meddelande. I övrigt kommer all godstrafik att angöra godsintag vid soprummet på plan 4 så håll ytorna rena från fordon och annat. Detta är nu viktigare än någonsin då vi har betydligt mer trafik som ska samsas på ytan. Får inte cyklarna plats på de nu snöröjda ytorna, får vi snöröja ytterligare ytor efter behov.

  

Torsdag 120126
Renoveringsarbeten och standardhöjningar i de kvarvarande delarna i Skogishuset
.

Nu har vi fått en mer detaljerad tidplan för renoveringsarbetet i de ursprungliga lokalerna i huset som inte direkt berörs av ombyggnationen (plan 2-4) men som gås igenom och får en standardhöjning i form av ytskikt, komfortkyla och ny el och IT så standarden blir likadan i hela huset.

Det som ska göras varierar lite beroende på vad som redan är gjort men kortfattat: Golven i kontorsrummen byts till enhetlig matta, så lappverket med olika mönster och färger som blivit genom åren harmonieras till en genomgående standard. Korridorer med gammal matta byts (plan 2 och 3). Alla rum i korridorer utom norrvättande (som inte redan har det) får komfortkyla och alla rum får ny el och IT och grå mattor. Det betyder att även det som kan tyckas vara en "ny" gul-beige matta byts till den grå mattan som nu finns i de allra senast bytta rummen. Samtidigt åtgärdas även el, IT och i vissa fall ventilationen som uppgraderas med komfortkyla. SE RITNINGAR TILL HÖGER "Renoveringsevakuering".  

Exakta fördelningen av tillfälliga lokaler på plan 1 och 2 återkommer vi med. Som ni ser handlar det i de flesta fallen om en relativt kort period och det sammanfaller i stora stycken med semester/fältperiod.

Det var och en kan göra innan angiven evakuering är att rensa och slänga sånt som kan slängas och packa det som kan packas. Ömtåliga och/eller värdefulla saker lämnar vi till flyttfirman att hantera då de är bättre försäkrade än vi är. Kartonger och annat material finns på vaktmästeriet. Närmre instruktioner för flytten ligger i högerkolumnen "flyttinstruktioner".

Så här kommer de nya ventilationsdonen med komfortkyla att se ut.

 

 

Kanalisationen för el och IT rivs och görs om under fönstren.

Adm + Sekon, biostokastikumkorridoren

(B3 + halva M3) 10/4 – 13/8 (adm. flyttar ut redan 27/2-2/3, för att bygget ska börja komma åt ytor att jobba med) Adm flyttar till barack A och B, Biostokastikum till plan 1 eller 2.

Flytten går: Adm 27/2-2/3 Sekon, Biostokastikum 10/4-13/4

- Golv i korridorer
- Golv i kontorsrum alla rum
- Ventilationsarbeten
- Ny el och IT


Biblan/huvudentré/innergård plan 3. 10/4 – 14/12
Flytten går 1/4-6/4 

- Olika störningar och avspärrningar som varierar över tid.
 

SES seminarierumskorridoren (C3) 1/6 – 10/9 Evakuerar till plan 1 eller 2
Flytten går 28/5-1/6

- Golv i korridorer
- Golv i kontorsrum alla rum
- Ventilationsarbeten
- Ny el och IT


SES gamla skogsekologikorridoren syd (C4) + runt hörnet in på (M4) 1/6 – 10/9 Evakuerar till plan 1 eller 2 utom de nyaste rummen med grå matta med fönster mot öster (adm+lab).
Flytten går 28/5-1/6

- Golv i kontorsrum, utom de med grå matta.
- Ventilationsarbeten
- Ny el och IT


SES Södra fasaden (M3) 1/8 – 1/11 Evakuerar till plan 1 eller 2
Flytten går strax innan 1/8. Detaljplanering kommer

- Golv i korridorer
- Golv i kontorsrum alla rum
- Ventilationsarbeten
- Ny el och IT

SES plan 4 söderfasad (M4) 1/8 – 1/11 Evakuerar till plan 1 eller 2
Flytten går strax innan 1/8. Detaljplanering kommer

- Golv i kontorsrum, inte de med grå matta.
- Ny el och IT
- Lättare ventilationsarbeten


”NILS-korridoren” (B2) 1/1 – 1/3 -13 Nuvarande funktioner i lokalerna flyttar till "slutdestination".

- Golv i korridorer
- Golv i kontorsrum
- Ventilationsarbeten
- Ny el och IT

Vaktmästeri och godsintag 1/1 – 1/3 -13

Onsdag 120125
Ändring i tidplanen: Flytt av kran samt medföljande stängning av huvudentré, godsmottagning och tillfällig avspärrning av cykelvägen runt biblioteket är skjuten till måndag V 6. Cykelvägen kommer att vara avspärrad i ca 2 månader för att sedan gå att använda igen medan huvudentrén och godsmottagningen kommer vara stängda i princip resten av året. Tillträde till biblioteket kommer att flytta och under olika perioder finnas på olika ställen. Mer info om detta kommer.

Tisdag 120124
I slutet av veckan kommer den stora kranen, som nu står vid husets västfasad att flyttas upp till ytan mellan huvudentrén och biblioteksutbyggnaden. Detta för att yttertaket över huvudentren, foajenoch biblioteketskall rivas för byggnation av nya fläktutrymmen. Detta arbete kräver en del tung rivningvilket medför att cykelvägen runt biblioteket ner mot campus HELT MÅSTE STÄNGAS i ett par månader. Vi kommer också att stänga vår huvudentré och godsmottagning på plan 3 då området utanför är omedelbart under kranens arbetsområde. Cykelparkeringen kommer fungera som vanligt.ALLT TILLTRÄDE TILL HUSET SKER VIA DEN ÖVRE INGÅNGEN FRÅN OCH MED TORSDAG 26/1. Väg runt huset finns markerat med grönt i översiktsbilden länkad till höger. Tillträde till biblioteket sker ett tag till som vanligt på plan 3men kommer under våren att ändras när bygget fortskrider. Mer information kommer löpande.

Måndag 120123
Under förra veckan blev taket på del 12 klart och tätt, utstädatoch paketen med isolering som ska in i väggar och tak levererade. Grundläggningen för nya entrén på plan 1 pågår och taken på del 11 har påbörjats rivningen av. I våra "gamla" lokaler på plan 2 är mattorna borttagna och golven spacklade.

Under innevarande vecka skallnya plan 3 isoleras och grundläggningsarbetet vid entrén på plan 1 fortsätter. Rivning av taket på del 11 fortsätter och tegel rivs. På grund av att det inte har gått att få tag på tegel i samma nyans som det befintliga, har det beslutats att i stället använda helt annat material i fasaden, på den nya våningen, för attdet ska bli bra. På plan 1 fortsätter strippning av mattor och spackling av golven. Imorgon tisdag kommer arbetsmiljöverket på en inspektion av bygget och då kommer SLU och huvudskyddsombud att delta för de delar som rör vår verksamhet och vår personal

 
Måndag 120116
Fredagsnotisen kom den här gången på måndag.

Förra veckan revs taket på del 11, dvs över boken och fd restaurangen. Stålstommen för förstärkning pådel 11 kom delvis på plats. På del 12, korridordelarna söder om huvudkorridoren, har nu takstolar kommit på plats.

I den här veckan kommer taket på del 12komma på plats och blitätt. I del 12 har nu målarna påbörjat renoveringsjobbetpå plan 1 och 2. Under närmsta tiden kommer de grupprum i biblan, som har fönster som vätter västerut över taket på boken att vara otillgängliga i någon dag då fönstren i rummen ska sättas igen.

I övrigt har vifrån slutet av förra veckanhaft ett vattenläckage i D-baracken. Det är felanmält och Temporent arbetar med att åtgärda detta. Det handlar förmodligen om snö, som med hjälp av vind tagit sig in på fel ställe och nu vid blidväder börjat smälta. Detta är naturligtvis inte bra alls och måste åtgärdast fort.

Vi får i alla baracker justera dörrar med jämna mellanrum. Har du problem med en dörr som blir kärv så felanmäl detta med ditt rumsnummer till Akademiska hus. Detta gäller naturligtvis i resten av skogishuset också. http://www.akademiskahus.se/index.php?id=480&strEstateUID=J0027001

Torsdag 120112

Vi kommer att få vissa störningar i våra internetuppkopplingar som hänger samman med utrullningen av vårt nyanät. Nedan finns beskrivning av omfattning och när i tiden vi kan förvänta dessa störningar. Detta hänger inte ihop med byggprojektet men vi informerar om det här dådet berör så många.

På grund av att vi vill minimera stoppen för enskilda datorer måste vi revidera planen för switchbytet i Umeå, Vindeln

Ändringen är att bytet i ställ FF och FG flyttas fram till den 16/1 och Röbäcksdalen flyttas till den 19:e.

Vi kommer att försöka göra bytet i ställ FH i eftermiddag. Stoppet för de enskilda datorena blir mindre än fem sekunder.

Hur vet man vilket skåp man är ansluten till? Enklast är att titta efter vad det står på datauttaget.

I stora drag är institutionerna kopplad så här:

FE: IT-avdelningen, serverhallen, NJV, SEKSKO, Vaktmästeriet, Holly-Wood.

FF: SEKSKO, VFM
FG: VFM
FC: Biblioteket
FD: Administrationen, Ekonomerna, SEKSKO
FB: Plan 1 och plan 2 (det mesta evakuerat)
FI: Aulan
FH: Studentdatasalarna
FK: SE-lab
FT: IP-telefonin

Torsdag 120105

Ny tidplan har presenterats, kommer att läggas ut pådet interna byggsystemet för synpunkter. Tidplanen här kommer att uppdateras när den nya är spikad.

Efter påsk stängs huvudentrén liksom del 22, plan 3 påbörjas som tidigare planerat.

Den första tunga rivningen har gått mycket snabbare än beräknat, 1vecka mot 3 i kalkyl.

V2 kommer en del störande arbeten i anslutning mot biblioteket (västra sidan) att ske uppe på taket.

Grundläggning av entrén i väster påbörjas också nästa vecka.
Rivning/ombyggnad i del 12 plan 1 och 2 löper på enl tidplan.

 
Fredag111230

Strax före15 har drift- och nödlarmen i hissar, handikapptoaletter, kyl- och frysrum åter börjat fungera. Ungefär samtidigt har även alla ovanstånde utrymmen kontrollerats så ingen av misstag blivit inlåst utan möjlighet att larma.

Under veckan har tung riving i del 11 (restaurangdelen och runt boken) genomförts. Detta kommer fortsätta i minst en vecka till. Som tur är har detta inte medfört alls några större problem i form av bullerstörningar. Inte ens de som sitter närmast byggområdet har egentligen uppfattat att det är riktigt tunga rivningar som pågår. Där undertecknad sitter och skriver har det snarast verkat som bygget stått still att dömma av avsaknaden av buller.

Däremot har störningar i form av ett elfel (avklippt/avggrävd kabel?) förorsakat lite bekymmer. Dels hade vi problem med korridorbelysningen på plan 3 under torsdagen/fredagen, dels fel på brandlarmet i de delar där detektorerna är avstängda. Detta har yttrat sig så, att även om detektorerna är avstängda, fungerar sirenerna och elfelet har gjort att sirenerna på plan 3 har till och från tjutit under torsdagen. Oljudet åtgärdades på torsdageftermiddagen. Elfelet har även slagit ut tidlåsningen till våra korridordörrar på plan 3 och dessa måste öppnas med nyckel även dagtid.

Det allvarligaste felet som uppstått, till följd av elfelet,är att alla våra nödlarm och driftlarm är ur funktion. Jag skickade ut ett e-post ang detta så fort jag blev varse problemet och efter det gjorde vi en genomgång i huset för att säkerställa att ingen fastnat i hiss, handikapptoa, kyl- eller frysrum. Om felet kvarstår kommer vi att göra en liknande rond innan dagen är slut, idag också. I skrivande stund pågår reparationsarbete så driftlarmen är i full funktion till helgen. Om du besöker/använder hiss, handikapptoa, kyl- eller frysrum se till att någon vet var du tar vägen (eller är med dig) och hur länge du beräknas vara borta. När larmen är lagade kommer en notis om detta överst i dagens information så uppdatera dig, via den här sidan, om läget.

Om vi ser framåt så kommer del 12 (plan 1 och 2 söder om huvudkorridoren) att vara färdigt strax före påsk och resten av de delar som berörs av renoveringarna på plan 3 och delar av 4 kommer att behöva evakueras straxefter/runt påsk. Detta blir en ganska stor flytt som ska ske under kort tid så vi flaggar redan nu för detta så attså mycket förberedelser som möjligt inför detta, kan göras i god tid. Kasta och packa det du kan, helt enkelt, resten kommer flyttfirman packa och flytta.Kontakta vaktmästeriet när du behöver kartonger.
Vidare instruktioner kommer att komma (märkning av möbler och kartonger, vem som flyttar var etc). Berörda korridorer finns markerade i ritningarna till höger. Vissa korridorer berörs endastnågon/några månader och andra till årets slut beroende på storleken av ingreppen och närheten till andra, större ingrepp i huset.

När byggnationernabörjar på plan 3, runt påsk, kommer även huvudentrén, biblioteket och LRC att drabbas av störningar. De riktigt stora avstängningarna och störningarna här,gör vi allt för att lägga till perioden juni-augusti då så lite personal och studenter som möjligt påverkas. Vidare information om detta kommer också att komma under vintern när detaljerna faller på plats. Vi förstår att det finns många frågetecken runt detta men hoppas kunna räta ut dem allt eftersom och ni är som vanligt välkomna att höra av er med era frågorså ska vi försöka svara på dem så gott vi kan, så fort vi kan och har ett svar.

Nu önskar vi er alla ett Gott Nytt ÅR och så ses/hörs vi igen 2012!

Fredag 111223
Med ett raskt ingrepp har IT hjälpt till att få igång en webbkamera som gör att vi kan följa byggets framskridande. Bilden som visas är en stillbild och om man vill ha en aktuellare bild så laddar man bara om sidan. Om ni får frågan av er webbläsare så måste ni godkänna sk. osäkert innehåll. Det ser olika ut på olika versioner av webläsare.

Byggarbetsplatsens kontor har nu flyttat ut på våning två i byggbarackerna. Renoveringsarbetet på plan 1 beräknas vara klart till påsk och det stora arbetet runt biblioteket och innergården på plan 3 beräknas påbörjas efter påsk.

Brandinspektion av brandskydd och utrymningsvägar är gjord och detta resulterade i att en utrymningsväg förbi konstverket på plan 2 och upp för huvudtrappen kommer attiordningställas snarast. Då finns det två vägar ut från SRHs tillfälliga fikarum, en åt varje håll.

I mellandagarna påbörjas den tunga rivningen i gamla matsalsdelen och den beräknas pågå i ett par-tre veckor. Det är betong som ska rivas och forslas ut.

Vi jobbar även endel på att hålla ordning på vårt skalskydd så vi hänger med bygget och låser de tillträdespunkter som öppnas upp allteftersom bygget flyttar sig i huset.

I helgen uppstod en störning i elförsörjningen till våning 1 i C-paviljongen. Detta medförde att även ventilation och värme stod stilla och på måndag morgon var endast 8 grader i lokalerna. Detta är naturligtvis inte acceptabelt och felsökning och åtgärd påbörjades omedelbart. Det visade sig att en utomhusbelysning tagit in vatten, vilket gjorde att jordfelsbrytaren slog av hela den delen av elförsörjningen, som olyckligtvis även försörjde plan 1 i c-paviljongen. Den goda nyheten är att felet hittades ganska fort när felsökningen väl påbörjats och åtgärdades ganska fort även om det tog större delen av dagen innan värmen var helt tillbaka.

Diskussioner och planerande, med framför allt biblioteket, pågår om hur vi ska lösa tillträde och pågående verksamhet i biblioteket/LRC under byggtiden på plan 3. Den kommer att omfatta perioden påsk -12 t.o.m dec -12 i mer eller mindre intensiv omfattning.

Har ni frågor eller synpunkter så skicka dem till Jenny Jakobsson eller Anders Löfqvist så hoppas vi att vi kan återkomma med tillfredsställandesvar så fort som möjligt samt lägga dem, här så fler som funderat på samma sak också kan få svar på funderingarna.

Ha en riktigt god och vilsam jul!

Fredag 111216
Skyltarna som visat fel utrymningsvägar på plan 2 ska nu vara borttagna eller övertäckta. Om ni ser någonfelaktig skylt som trots allt missats, så hör av er.

Passagen under konstverket till hissen/trappen kommer att kunna nyttjasmen ärINTE en utrymningsväg då passagen till trappen är för trång att leda stora strömmar människor som fort behöver ta sig fram och hiss inte ska användas vid brand.

Allt eftersom det blir kallare kommer vi behöva varanoggrannare med att hålla korridordörrar stängda för att behålla värmen i de delar där våra arbetsplatser finns. En vägg med byggkolv kommer att sättas upp mellan länken till modul C och glasdörren innan SRHs gamlafikarum på plan 2 (korridor M2). Detta för att köldsäkra bättre än vaddet befintliga glaspartiet gör. Mellan länken till modul C och den inre trappen upp till plan 3 kommer en skalskyddsdörr att sättas upp. Denna kommer att vara låstpå kvällar och helger och öppnas med SLU-kortet. Detta för att man inte via arbetsplatsen ska ha tillträde tillresten av huset.

Det ska sättas in en bättre list i glasskjutdörren på plan 3 mot huvudtrappen (mellan plan 3 och 2) för att skydda konstverketnär bygget och dammet kommer igång på plan 3 då cafeterian börjar byggas till våren.

Den nya våningens takstolar är nu resta på del 12 och den stora rivningen av entrén kommer att starta i mellandagarna och förhoppningsvishinns mycket med de dagar dåmånga vid SLU är lediga.

Byggarna fyttar ut i sina baracker och det kommer monteras ny belysning som lyser både in på arbetsplatsen och ut mot gång/cykel-vägen.

På onsdag kommer vi att ha våra interna månadsmöten.Detta är dels ett brukarmöte med verksamhet, personalorganisationerna och huvudskyddsombud för att informera om byggnationen och ta in synpunkter från respektive håll, dels ett internt byggprojektmöte för att ta upp tekniska aspektersom rör bla IT, säkerhet, infrastruktur i huset etc.

För övrigt rapporteras att tomten har setts tilli huset, det bådar gott!

Fredag 111209
Den här veckan har rivningar och etablering fortskridit och den västra fasaden öppnats upp. Detta har inneburit att vi på vissa ställen kännt av att det blivit lite kallare än vanligt. Arbetena på taken har fortsatt, likaså etableringen. Den provisoriska vägen är uppgrusad och belysningen kommer att kompletteras när byggets personalbaracker kommer på plats.
I nästa vecka kommer byggarbetsplatsens byggbaracker att komma till området ochi och meddet kommer REKABs tillfälliga kontor och fikarum på plan 1 att flytta ut. Renoveringsarbetena med golvbyten och ventilationsarbeten sätter i gång på plan 1. På taket kommer byggblock att levereras och komma på plats och nya plan 3 börja ta sina första antydan till form. Restaurangen rivs och i och med det är det en hel del betongrivning där betongen klipps av en robot. Det kommer betyda att vi förhoppningsvis slipper ihållande sågande (alternativet till rivningsmetod)och därmed något mindre buller.
Jag passar på att påminna om att glasdörren vid SRHs fikarum på plan 2 numera är låst och allt tillträde till byggområdet samordnas med byggledningen då det är aktuellt. Skyddshjälm och synligt buret passerkort är obligatoriskt vid vistelse i byggområdet. Hjälmar och hörselskydd finns att låna vid behov.

Fredag 111202
Den här veckan har avskärmningarna, mot de fasader om ska rivas och skydden runt konstverket i trapphusen, kommit på plats. Dessa ska kompletteras med isolering för ytterligare buller- och klimatskydd. Gräsmattanpå västra sidan har grävts upp och gjort att vägen mot campusvarit väldigt besvärlig både pga lera men även pga mörker. Nu i slutet på veckan har en provisorisk väg börjat ta form och den kommer vara komplett och på platsunder måndagen.

I onsdags hade vi startmöte med projektgenomgång då alla aktörer i projektet deltar. I och med detta kommer nu även SLUs brukarmöten (verksamheten, personalorganisationerna, huvudskyddsombudet och studentrepresentant) och SLU byggprojetmöten (SLU säkerhet, IT mfl tekniskt berörda funktioner) komma igång och dessa går en gång i månaden. På torsdagar genomförs skyddsronder tillsammans med REKAB och AH och det är SLU huvudskyddsombudet och/eller skyddsombuden i de närmast liggande områdena som kommer kallas, beroende på aktuella frågeställningar.

Framöver kommer ytterligare en kran att komma på plats utanför gamla matsalsfönstren på västra sidan huset och resterande etablering med kontors, omklädnings och personalbaracker för byggarbetspersonalen kommer att komma på plats. I och med detta kommer även kompletterande belysning riktas ut från området mot den provisoriska GC-vägen runtavspärrningen.

Från och med nu är dörrarna som leder in i arbetsområdena låsta och passage sker i samråd med arbetsledning och/eller platschef på bygget. Detta innebär också att utrymningsvägarna ser annorlunda ut. Vi ser över skyltningen så den inte är missvisande i de aktuella delarna och ber er att bekanta er med huset så ni har minst två vägar ut klara för er.

Vidare gäller att skyddshjälm och synligt buren namnbricka (passerkortet tex) måste bäras då man vistas inom byggområdet. Hjälmar att låna finns på vaktmästeriet och uppe på SRHs postfack. Även hörselskydd i form av hörselproppar finns att hämta på vaktmästeriet om man har behov av detta. Alla besök ska anmälas så byggledningen vet om och när "gäster" befinner sig på arbetsplatsen. Berörda kontaktar vid behov Jenny Jakobsson eller Anders Löfqvist för vidare kontakt med REKAB.

Frågor:

Blir cykelvägen ner till campus någonsin färdig att ta sig fram på utan att riskera att slå sig eller förstöra skor och kläder?
Svar: De lade igen groparna i onsdags och senast under måndagen skall den provisoriska vägen vara klar. Belysningen kommer även att kompletteras då byggbarackerna kommer på plats under nästa vecka. Översiktskarta över den provisoriska vägen och hur man tar sig till SLU från campushållet ligger nu bland filerna till höger.
 
Sugbilar och annat bullrar förfärligt utanför knuten på d-baracken. Finns det hörselskydd att låna?
Svar: Maskinerna kommer att fortsätta runt hörnet och vidare mot norr så just den störningen är övergående. Det finns hörselproppar att hämta på vaktmästeriet om man behöver och vill ha det.

Visar inte utrymningsskyltarna fel nu när hela nedre delen är avstängd?
Svar: Helt riktigt pekar en del utrymningsskyltar fel och detta skall naturligtvis korrigeras så ingen leds in i en återvändsgränd. Vi ärjätteglada att ni är uppmärksamma och frågar om något verkar fel, konstigt eller ologisk! Vi tar ner de skyltarsom pekar fel och kommer även att ha en brandsyn med brandkonsulten för att systematiskt titta på brandskyddet och utrymningsvägarna. Se till att ni har bekantat er med minst två separata vägar ut och var extra noga med att ha koll på och ta hand om gäster som vi inte kan begära ska hitta i huset.

Måndag 111128
Idag hade vi, som de flesta märkte, ett brandlarm. Trots att det är något kyligt utrymdes huset bra. Det som inträffade idagvar att det, vid rivning av innertak på plan 2 och uppsopning av rivningsmaterial, virvlat upp damm i en detektor som löste ut.

Två saker att tänka på:

1. Även om bygget ökar risken för "falsklarm", ökar även risken för verkliga brandincidenter och därför är det som vanligt viktigt att ta larmen på allvar.

2. För att inte försvåra framkomligheten för brandförsvarets fordon och för att få en överblick om att ingen saknas är det viktigt att hålla sig till angiven uppsamlingsplats.

Fråga Larmen i barackerna hördes inte, är de trasiga?
Svar: Eftersom barackerna är fysiskt och brandtekniskt skilda från huvudbyggnaden är även larmen skilda åt. Detta innebär att det är först om rök uppstår inne i någonbarackernas brandceller (6 st totalt) som larmet går och brandcellsdörrarna, som står på magnet, stängs. Det är dessutom viktigt att komma ihåg att larmen i barackerna inte är direktkopplade till 112 SOS-alarm. Detta innebär att åtgärder vid larm i baracken som vanligt alltid är "RÄDDA, LARMA, SLÄCK (om möjligt, annars stäng in elden)". Det är alltid bättre att flera ringer 112 än att ingen gör det.

Larmet i huvudbyggnaden är direktkopplat till 112 men i övrigt gäller naturligtvis även här att rädda den som är i omedelbar fara och släcka om det finns en möjlighet och om inte det går ska man stänga in elden.

Fredag 111125
Veckan som gått. Rivningar har fortsatt på plan 1 och 2 och det har byggts upp en isolationsvägg för att hålla ute kyla när ytterväggen mot väster rivs. En hel del markarbeten är gjorda i samband med etableringen. Vid västra fasaden står nu en kran och ställningar börjar komma upp på taket på de delar som ska få en våning till. Byggområdet har stängts in ytterligare och DET ÄR AV STÖRSTA VIKT ATT HÅLLA BRANSCELLSGRÄNSER TÄTA RUNT BYGGETGENOM ATT HÅLLA BRANDCELLSDÖRRAR STÄNGDA OM DE INTE STÅR PÅ MAGNET!
Veckan som kommer I slutet av veckan kommer ett bärskikt (grusväg) läggas på gräsmattan som nu är den enda passagen ner mot campus från huvudentrén. Belysningen kommer också att förbättras med strålkastare som lyser upp det mörka partiet. På plan 3 kommer några rum få fönstren tillfälligt täckta inför bygge av det nya taket. (De tre berörda vidtalas speciellt om detta). Varje torsdag vid lunch kommer skyddsrond att gås och då kommer SLU att delta (skyddsombud och servicechef)för att kunna hålla alla vidare informerade ochframföra synpunkter. Beskedet nu ärnästa kran kommer på plats på innergården v 49 och att den tunga rivningen, som kan orsaka en hel del buller, kommer sätta igång v 50.

Frågor:

Det är svart som natten och lerigt och smetigt på gräsmattan när man ska ta sig ner på campus.Kommer något att göras för att förbättra detta?
Svar: Det är olyckligt att det är besvärligt och vi ber alla som tar den vägen att vara riktigt försiktiga och gärna leda cyklarna så ingen olycka sker! I slutet på nästa vecka kommer de ha grävt igen det, som denna vecka grävtsupp. Då kommer också ett bärskikt (grusväg) att läggas över gräsmattan för att förenkla för gående, cyklister och snöröjningen. REKAB kommer sätta upp master med strålkastare för att lysa upp byggplatsen och då sätter de även upp en strålkastare som lyser upp området åt andra hållet såGC-vägen blir upplyst. Så tills detta är klart, ta det riktigt försiktigt!

Det är väldigt fullt på cykelparkeringen mellan huvudingången och övre ingången. Hur ska det gå när snön kommer?
Svar: En större yta än vanligt kommer snöröjas för att utöka ytan för cykelparkering. Gräsytan mellan vägen och cykelparkeringen (där flaggstången står) kommer bitvis att plogas som cykelparkeringsyta.

Det är väldigt trångt i Åteln ibland vid lunchtid, kan man inte ställa upp fler bord och stolar för att skapa fler platser?
Svar: Vi ska titta på hur vi kan ställa fler bord och stolar på de ytor vi har tillgängliga utan att störa eller försvåra utrymning vid brand. Utrymningsvägarna måste alltid vara fria.

 
Fredag 111118
Veckan som gått har inneburit påbörjat rivningsarbete i fd matsalsdelen samt påbörjat mattbyte på plan 1. Vi har fortsatt utrymningen av plan 1 och 2 och har i det närmaste slutfört detta arbete. Några rum/förråd/ytor finns dock kvar att åtgärda. Fikarummen på plan 1 och 2 som flyttas kommer förhoppningsvis redan idag vara i funktion på den nya platsen. Det som återstår är urstädning av skåp och iordningställande.

Veckan som kommer.
Det kommer att ställas upp en kran på gräsmattan vid västra fasaden (mot campus). Denna kran skall senare användas för att lyfta in enannan kran på nedersta innergården. Takrivning påbörjas i de nedersta delarna av huset vilket innebär att vi kan börja märka vissa störningar i form av buller. Förhoppningsvis ska detta inte vara allt för omfattande då de som sitter närmast ljudet trots allt sitter en bit bort.

Frågor:

Hur tar vi oss, efter kontorstid och på helger, från parkeringen via huvudentrén till SRHs moduler. Administrationskorridoren är ju låst.
Svar:
Det kommer hela tiden att gå att ta sig med hissen mellan plan 3 och 2 och passera under trappen förbi NILS/tillfälliga fikarummet ut till SRH. Huvudtrappen mellan plan 3 och 2 kommer tyvärr inte gå att använda av säkerhetsskäl.

Hur ska man kunna ta sig runt biblioteket och ner till campus från huvudentrén när det är mörkt som i en säck helt utan belysning.
Svar:
Belysningen har av misstag släckts ned då de tagit bort strömmen till de delar som påverkas av markarbetet utanför nedre ingången. Detta ska omedelbart åtgärdas så ingen ramlar och skadar sig i mörkret! Tillägg: Detta är nu åtgärdat.

Varför är det så dåligt skyltat var man ska ta vägen nu när man inte kan komma in från Campus. Det ser ju ut som hela SLU har stängt ner.
Svar:
Vi ska naturligtvis skylta upp så man tydligt får anvisningar om hur man tar sig in i huset via de öppna ingångarna.

Varför har ni låst ingången i länken mellan modul SRH modul C och D?
Svar:
För att förhindra stora strömmar genompasserande som innebär oväsen i de lyhörda trapphuset och indragning av smuts, mao för att arbetsmiljön för de som sitter i modul C ska vara acceptabel.Det är bara de som har sin arbetsplats i modulerna som har nyckel till dörren.

Kommer brandförsvaret verkligen fram till den inre (C) SRH-modulen om det skulle behövas?
Svar:
Enligt brandförsvaret kommer de enkelt att kunna forcera stängslet och ta sig innanför inhägnaden och komma tillräckligt nära om det skulle behövas. Även på kvällar och helger då stängslet är låst.

Torsdag 111110
Idag lägger vi äntligen ut ritningar på vad som ska byggas om/renoveras och i grova drag hur det kommer att se ut. Dessa ritningar är inte helt kompletta då det bl.a. kommer att tillkomma ett trapphus även i sydvästra hörnet. Detta trapphus kommer att i första hand betjäna de nya lokalerna i de nybyggda korridorerna på plan 3. För att en extern hyresgäst ska kunna ha en egen entré görs ett trapphus här. Trapphuset längrein efter den södra fasaden kommer att bli en utrymningstrappa för SLUs lokaler.

Vi får mångafrågor och några av de vanliga frågorna just nu är:

Kommer träningslokalen finnas kvar efter ombyggnationen och hur länge är den stängd?
Svar: Ja, den kommer att finnas kvar som den står idag. Den kommer inte att vara tillgänglig under byggperioden då den ligger mitt i byggområdet och dessutom kommer att vara utan el, värme och ventilation.

Var kan vi duscha och klä om när vi inte kan använda omklädningsrummen på plan 1?
Svar: Två omklädningsrum med dusch kommer från och med nästa veckaatt finnas tillgängliga för anställda vid SLU. Omklädningsrummen kommer att vara på plan fyra. Omklädningsrummen är belägna mellan övre ingången och odlingsanläggningen med direkt anslutning till huvudkorridoren (L-korridoren). Dörrarna är provisoriskt märkta "herrar" och "damer" på oranga anslag. Inredningen komer succesivt att komma på plats kommande dagar.

Vi har naturligtvis även IKSUs hela anläggning på mycket nära håll.

Varför blir SRH av med sina fikarum redan nu, var skaSRH fika under ombyggnationen,kan vi gå ut på innergården och fikaoch hur blir det med SRHs fikarum sen?
Svar: Rekab, som fått entreprenaden, får lägga upp arbetet för att göra det inom utsatt tidsram till lägsta möjliga kostnad. Detinnebär det att de kommer att köra klart byggnationerna del för del i huset. De kommer börja med de nedersta/västra delarna och göraBÅDE påbyggnationerna och renoveringarna samtidigt. Dessutom har Akademiska Hus kommit in i ett intensivare förhandlingsskede med en intresserad extern hyresgästvilket konkretiserat behoven av en särskild entré. Den här entren byggs också samtidigt som resten av det som görs i den delen av huset.

Allt detta leder till att plan 1 och 2 kommer in i ett intensivt byggskede nästan omedelbart och att fikarummen måste evakueras.Vi gjorde vi bedömningen tillsammansmed Akademiska Hus och Rekab att fikarum för SRH skulle kunna inrymmas i lokaler som NILS (innan det Repro) var belägna. Denna placering skulle i sådant fall vara aktuell under byggperioden tills de nya lokalerna och pausutrymmena är färdiga (se ritningarna till höger).

Den nedersta innergården kommer inte att vara tillgänglig då det under hela byggperioden kommer att stå en kran parkerad på gården.

Varför kan jag inte gå till de lokaler på plan 1 och 2, som inte kommer att byggas om, när och hur jag vill?
Även om det just nu ser stillsamt och ofarligt ut kommer snart ett större antal hantverkare och maskinerav olika slag att arbeta i lokalerna. För SLU anställdas säkerhet och arbetsmiljö och hantverkarnassäkerhet och arbetsmiljö ska vara tillfredsställande är det av yttersta vikt att avspärrningar respekteras.

Om man av någon orsak måste passera avspärrningar och ta sig genom byggområdet måste detta ske på ett sätt som säkerställer att ingen utsätts för fara och att det görs under kontrollerade former.

Om detta inte respekterasskulle våra eller entreprenörens skyddsombudi värsta falltvingas stoppa arbetet om säkerheten inte kan upprätthållas.Detta skulle på ett olyckligt sätt kunna försena projetet med stora kostnader som följd.

Vi ber er alltsåigenatt respektera avspärrningarna och kontakta Anders Löfqvist eller Jenny Jakobsson om behov finns att komma åt de delar som inte är omedelbart tillgängliga, varje gång ett sådant behov uppstår. Diskussioner om detta pågår med några av de berörda som har löpande behov av tillgång till lokaler i byggområdet.

Hur ska vi på SRH komma till våra lokaler från huvudentrén?
Svar: Under hela byggperioden kommer hissen i trapphuset mellan plan 2 och 3 vara i drift och dessutom har vi varit mycket tydliga med att vi vill att även trappan ska vara i funktion så SRH slipper gå genom kanslikorridoren för att komma ner till plan 2. Eftersom konstverket i trapphuset måste byggas in för att inte ta skadahoppas vi att det går att bygga inneslutningen så att även trappfunktionen bibehålls.

När ska det vara klart?
Svar: Våren 2013

 

 

Dokument

Tidplan

Ritning 1

Ritning 2

Ritning 3

Ritning 4

Ritning 5

Ritning 6

Ritning 7

Ritning 8

Ritning 9

Ritning 10

Ritning 11

Ritning disposition inhängnad

Översikt Campus

Renoveringsevakuering

Flyttinstruktion

Kontakter

Jenny Jakobsson (jenny[dot]jakobsson[at]slu[dot]se
Anders Löfqvist (anders[dot]lofqvist[at]sweco[dot]se

Mötesorganisation:

AH Byggmöten 1gg/månad
Representanter från alla entreprenörer och SLU. Övergripande om avtal såsom hållande av tidplaner, hållande av budget mm. En SLU representant från Infra, Lokaler, vid behov huvudskyddsombud?

SLU Brukarmöten 1 gg/månad
Verksamheten (dekanus)
Personalorganisationerna (SACO, SEKO, ST)
Huvudskyddsombud
Studentrepresentant
SLU Infra/Lokaler

SLU Byggprojektmöten 1gg/månad
SLU Lokaler (Anders Löfquist)
SLU Säkerhet (Johan Sjöblom)
SLU IT Bo Sarling/Pär Igsell
SLU Huvudskyddsombud (Inga-Britt Carlsson)
SLU Arbetsmiljöombud (Jenny Jakobsson)

Samordningsmöten REKAB Varannan vecka (udda)
Entreprenörer (REKAB, Umia mfl)
SLU INFRA/Lokaler
SLU Huvudskyddsombud
AH Husansvarig

Skyddsrond, Varje vecka
SLU Huvudskyddsombud/skyddsombud
REKAB (Platschef, skyddsombud)
SLU Arbetsmiljöobud
AH Husansvarig/skyddsombud

 
 

Sidan uppdaterad: 2012-05-25. Sidansvarig: jenny.jakobsson@slu.se

Sveriges lantbruksuniversitet har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817
Kontakt om webbplatsen: Webbredaktionen@slu.se