Hoppa till huvudinnehåll

Ny som doktorand

Här finns information som kan vara bra att känna till i början av forskarutbildningen.

Introduktion av nyantagna doktorander

Här kan du läsa vilken sorts information och introduktion en ny doktorand kan förvänta sig från SLU. Fråga gärna din institutions studierektor eller kontaktperson för forskarutbildning vad som gäller för din institution.

Introduktionskurs online för doktorander

Den här korta introduktionskursen är tänkt att ge dig en överblick över hur forskarutbildning fungerar, vad som förväntas av dig som doktorand, vad du kan förvänta dig av SLU och var du hittar information som rör din utbildning.

Rättigheter och skyldigheter inom forskarutbildningen

Att känna till vilka rättigheter och skyldigheter som gäller för utbildning på forskarnivå ger förutsättningar för ett bra samarbete mellan doktorand och handledare och en framgångsrik utbildningsprocess.

Handledning och handledarpolicy

Information om handledning och handledaransvar.

Forskarutbildningskurser

Forskarutbildningen ska innehålla både generella baskurser och mer specifika ämneskurser. Doktoranden och handledaren kommer tillsammans fram till vilka kurser som är lämpliga, efter att ha läst om eventuella krav i riktlinjer och ämnets allmänna studieplan.

Min anställning

Här kan du hitta information om att vara anställd vid SLU.

Planering och uppföljning

Planering och uppföljning av forskarutbildningen innehåller några obligatoriska steg, och ska dokumenteras med hjälp av den individuella studieplanen (ISP).

Nationell doktorandhandbok

En doktorandhandbok sammanställd av Sveriges Förenade Studentkårers Doktorandkommitteé.

Publicerad: 25 maj 2023 - Sidansvarig: lotta.jaderlund@slu.se
Loading…