Blanketter och checklistor

Senast ändrad: 05 november 2019

Här finns de blanketter som används inom forskarutbildningen. Här hittar du även checklistor som kan underlätta vid uppföljning av utbildningen.

Doktorandens egen registrering av aktiviteter som inte ingår i forskarutbildningen

Med hjälp av en SLU-godkänd mall registrerar doktoranden kontinuerligt typ och omfattning av aktiviteter som inte ingår i utbildningen men som bedrivs parallellt med forskarutbildningen. Ladda ner en kopia av mallen och sätt på redigeringsläge.

Rekommenderad rutin för beräkning av nettostudietid

  1. Aktiviteter som ingår i forskarutbildningen anges i ISP.
  2. Doktoranden registrerar, med hjälp av en SLU-godkänd mall, kontinuerligt typ och omfattning av aktiviteter som inte ingår i utbildningen men som bedrivs parallellt med forskarutbildningen.
  3. Forskarutbildningsadministratör på institutionen eller motsvarande lämnar ut instruktioner, Ladokutdrag och blankett för Ladokrapport till huvudhandledaren i god tid före varje halvårsrapportering till Ladok.
  4. Huvudhandledaren och doktoranden går med hjälp av doktorandens egen registrering och annan relevant information om sjukfrånvaro etc. igenom hur mycket tid som är lagd på forskarutbildningen under det senaste halvåret, når konsensus och fyller i Ladokrapporten, varefter bägge skriver under den.
  5. Prefekten granskar och godkänner Ladokrapporten för registrering. Om huvudhandledaren och doktoranden inte når konsensus fattar prefekten beslut om nettostudietiden i deras ställe.
  6. Behörig Ladokadministratör registrerar Ladokrapporten.

Kurser

Sidansvarig: Lotta.Jaderlund@slu.se