Ansvariga och rutiner vid LTV-fakulteten

Senast ändrad: 22 augusti 2018

Här hittar du information om hur forskarutbildningen vid LTV-fakulteten är organiserad och du hittar även kontaktuppgifter till ansvariga personer som kan ge råd och stöd.

 

Ordförande i fakultetens forskarutbildningsnämnd: Helena Persson Hovmalm (vice dekanus för forskarutbildning) Institutionen för växtförädling, Box 101, 230 53 Alnarp. Tel: 040-415521. 

 

Fakultetsstudierektorer:

Helene Larsson Jönsson, Institutionen för biosystem och teknologi,  Tel: 040-415370. Ansvarig för naturvetenskapliga och teknologiska ämnen.

Åsa Klintborg Ahlklo, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning. Tel: 040-415421. Ansvarig för humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen.

 

Handläggare på fakultetskansliet:
Cecilia Alsved, LTV-fakulteten, Box 55, 23053 Alnarp, tel 040-41 50 25, sekreterare i forskarutbildningsnämnden.

Kontaktpersoner på institutionerna

Fakulteten har fakultetsgemensamma studierektorer med ansvar för olika ämnen. Kontakta någon av följande personer:

Helene Larsson Jönsson , Institutionen för biosystem och teknologi,  Tel: 040-415370. Ansvarig för naturvetenskapliga och teknologiska ämnen.

Åsa Klintborg Ahlklo  , Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning. Tel: 040-415421. Ansvarig för humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen.

 

Plant Protection Biology: Peter Anderson

Landscape Architecture, Planning and Management: Kristina Blennow

Biosystems and Technology: Maria Ernfors

Plant breeding: Inger Åhman

Department of Work Science, Business Economics and Environmental Psychology:Christina Lunner Kolstrup

Ledamöter i LTV-fakultetens forskarutbildningsnämnd (FUN-LTV)

LTV-fakultetens forskarutbildningsnämnd

Ledamöter:

 • Helena Persson Hovmalm, ordförande, vicedekan för forskarutbildningen
 • Helene Larsson Jönsson, ledamot, studierektor
 • Åsa Klintborg Ahlklo, ledamot, studierektor
 • Peter Anderson, ledamot
 • Kristina Blennow, ledamot
 • Gunnar Cerwén, doktorandrepresentant
 • Marit Solum, doktorandrepresentant

Adjungerade:

 • Charlotte Håkansson, representant för biblioteket
 • Mats Gyllin, ordförande GUN
 • Kristine Kilså, utbildningsledare
 • Magnus Löf, representant för S-fak
 • Maria Ignatieva, Stad och land
 • Fengping Yang, doktorandrepresentant, Stad och land
 • Cecilia Alsved, sekreterare

Information om prolongering


Olika typer av uppdrag kan berättiga till prolongering av doktorandtiden. Via den här länken hittar du beslut och information om prolongering från LTV-fakulteten. För mer information, kontakta Cecilia Alsved vid LTV-kansliet.

Prolongering kan också ske på central SLU-nivå (beroende på vilket uppdrag det gäller). För mer information om detta, kontakta Lotta Hansson.


Kontaktinformation
Sidansvarig: lotta.jaderlund@slu.se