Individuell studieplan

Senast ändrad: 01 februari 2018

Alla doktorander ska ha en individuell studieplan (ISP).

När du skapar en ny ISP ska ISP-mall 2017 användas.

Mallen har tre delar:

1. Information om doktoranden som finns registrerat i Ladok.
 
2. Planering som innehåller:
  • forskningsplan för avhandlingsarbetet
  • tidsplan - dvs. kurser, start av experiment, halvtidsuppföljning, första manusutkast etc. Den som vill kan planera för alla fyra (två) åren.
  • finansieringsplan för alla fyra (två) åren.
  • åtagandedel som endast innehåller uppgifter som doktorand respektive handledare måste genomföra det närmast kommande året för att utbildningen ska utvecklas enligt planeringen.

3. Uppföljning som bekräftar att planer och åtaganden har diskuterats och relaterats till vad som faktiskt genomförts.
 
Forskningsplanen, tidsplanen och finansieringsplanen är alla planeringsverktyg och kan ändras efter behov.
När handledare och doktorand är nöjda med ISP skriver de under åtagandedelen för att försäkra att de ska göra sitt bästa för att genomföra åtagandena. Åtagandedelen blir giltig som längst ett kalenderår. Om det uppstår en allvarlig konflikt mellan handledare och doktorand så utgör den undertecknade åtagandedelen en officiell grund i arbetet med att lösa konflikten.
Åtagandedelen måste undertecknas av huvudhandledare och doktorand senast 3 månader efter antagning. Hela den individuella studieplanen inklusive alla planer ska diarieföras och arkiveras på institutionen.