Planering av utbildningssamarbete - Gemensam eller dubbel examen

Senast ändrad: 22 augusti 2018

Utredning och planering av utbildningssamarbete som ska leda gemensam examen är komplext och tar lång tid.

Utbildningssamarbeten som syftar till att gemensam examen ska upprättas styrs både av särskilda krav i Högskoleförordningen och av SLU-specifika regler. Se:

Riktlinjer för en gemensam examen vid SLU - policy och regler för hur två lärosäten gemensamt anordnar ett forskarutbildningsprogram som resulterar i en gemensam examen (joint degree).

Ibland visar det sig att det inte är möjligt att uppfylla alla krav och då kan dubbel examen vara ett alternativ.

Checklista att användas inför samutbildning med annat universitet med avsikt att utfärda en s.k. Double degree.

Arbetet med att skapa ett nytt utbildningssamarbete kräver ofta att parterna träffas under planeringsarbetet.

Sidansvarig: Lotta.Jaderlund@slu.se