Ansvariga och rutiner vid LTV-fakulteten

Senast ändrad: 19 augusti 2019

Här hittar du information om hur forskarutbildningen vid LTV-fakulteten är organiserad och du hittar även kontaktuppgifter till ansvariga personer som kan ge råd och stöd.

 

Ordförande i fakultetens forskarutbildningsnämnd: Åsa Lankinen (vice dekanus för forskarutbildning) Institutionen för växtskyddsbiologi, Box 102, 230 53 Alnarp. Tel: 040-415367. 

 

Fakultetsstudierektorer:

Helene Larsson Jönsson, Institutionen för biosystem och teknologi,  Tel: 040-415370. Ansvarig för naturvetenskapliga och teknologiska ämnen.

Åsa Klintborg Ahlklo, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning. Tel: 040-415421. Ansvarig för humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen.

 

Handläggare på fakultetskansliet:
Lotta Malmborg, LTV-fakulteten, Box 55, 23053 Alnarp, tel 040-41 50 25, sekreterare i forskarutbildningsnämnden.

Kontaktpersoner på institutionerna

Fakulteten har fakultetsgemensamma studierektorer med ansvar för olika ämnen. Kontakta någon av följande personer:

Helene Larsson Jönsson , Institutionen för biosystem och teknologi,  Tel: 040-415370. Ansvarig för naturvetenskapliga och teknologiska ämnen.

Åsa Klintborg Ahlklo  , Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning. Tel: 040-415421. Ansvarig för humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen.

Läs mer om minimikrav för ansvar och befogenheter som delegeras till institutionsansvariga/biträdande prefekter för forskarutbildningen vid LTV-fakulteten.

Plant Protection Biology: Peter Anderson

Landscape Architecture, Planning and Management: Kristina Blennow

Biosystems and Technology: Helene Larsson Jönsson

Plant breeding: Li-Hua Zhu 

Department of Work Science, Business Economics and Environmental Psychology: Caroline Hägerhäll 

Ledamöter i LTV-fakultetens forskarutbildningsnämnd (FUN-LTV)

LTV-fakultetens forskarutbildningsnämnd

Ledamöter:

 • Åsa Lankinen, ordförande, vicedekan för forskarutbildningen
 • Helene Larsson Jönsson, ledamot, studierektor
 • Åsa Klintborg Ahlklo, ledamot, studierektor
 • Kristina Blennow, ledamot
 • Per Hofvander, ledamot
 • Murilo Araujo Sandroni, doktorandrepresentant
 • Annika Hinze, doktorandrepresentant

Adjungerade:

 • Annika Felton, representant för S-fak
 • Annica Thomsson, utbildningshandläggare
 • Karl Lövrie, prodekan
 • Thomas Oles, Stad och land
 • Camilla Söderquist, representant för biblioteket
 • Daniel Valentini, doktorandrepresentant, Stad och land
 • Tomas Österman, forskningssekreterare
 • Lotta Malmborg, sekreterare

Information om prolongering


Olika typer av uppdrag kan berättiga till prolongering av doktorandtiden. Via den här länken hittar du beslut och information om prolongering från LTV-fakulteten. För mer information, kontakta Lotta Malmborg vid LTV-kansliet. Du ansöker om prolongering vid LTV-fakulteten genom att använda följande blankett. 

Prolongering kan också ske på central SLU-nivå (beroende på vilket uppdrag det gäller). För mer information om detta, kontakta Lotta Hansson.


Kontaktinformation

Sidansvarig: lotta.jaderlund@slu.se