Medarbetarwebben

Välkommen till VMF:s doktorandråd!

Doktorandrådet vid VMF, Veterinärmedicinska föreningen, representerar  kårens forskarstuderande i olika råd och nämnder. Rådet arrangerar också sociala aktiviteter, seminarier och workshops för forskarstuderande vid VH-fakulteten. 

Läs mer på den engelska webbsidan om VMF:s doktorandråd! 

Publicerad: 24 september 2018 -