Medarbetarwebben

Vad är uppdragsutbildning?

äpple1.png

Kortfattat är uppdragsutbildning något som universitet eller högskolor gör på uppdrag av juridiska personer, t. ex. företag, myndigheter eller organisationer. Framför allt handlar det om att arbetsgivare beställer en skräddarsydd utbildning för sin personal. Uppdragsgivaren finansierar utbildningen som ska bedrivas med full kostnadstäckning.

Uppdragsgivaren utser deltagare till utbildningen eftersom utbildningen har betydelse för deltagarens arbete hos arbetsgivaren. Det betyder också att deltagarna inte behöver ha grundläggande behörighet (gymnasiekompetens) för att få delta men ibland kan man behöva vissa förkunskaper för att på bästa sätt tillgodogöra sig utbildningen.

Läs mer om uppdragsutbildning i Handbok för uppdragsutbildning.

 

Rapportering av uppdragsutbildning och utbildningsaktiviteter vid SLU

Sekretariatet för uppdragsutbildning har som uppgift att fånga upp allt som görs på SLU i form av uppdragsutbildning och övriga utbildningsaktiviteter för yrkesverksamma. Vi har därför tagit fram två rapporteringsformulär där du skriver in uppgifter om uppdragsutbildning respektive utbildningsaktiviteter som genomförts under året. Du kan rapportera in aktiviteter när som helst under året, dock senast den 30 januari efterföljande år.

Publicerad: 15 juni 2016 - Sidansvarig: jane.geismar@slu.se