Medarbetarwebben

Sekretariatet för uppdragsutbildning

Personal1.jpg

För att stärka det systematiska arbetet med samverkan inrättade SLU 2010 ett sekretariat för uppdragsutbildning och en policy togs fram. Vi arbetar fakultetsövergripande och stödjer forskare och lärare vid utveckling och genomförande av uppdragsutbildning.

Sekretariatets ansvar är att

  • sprida information såväl internt som externt
  • utveckla en enhetlig, effektiv administration med rutiner för planering, genomförande, uppföljning och rapportering av uppdragsutbildning
  • stödja lärare och forskare i utvecklingen av uppdragsutbildning
  • omvärldsbevaka.

På bilden syns från vänster Jane Geismar, Maria Lingaas, Sofia Webering Ekberg, Göran Sjöberg, Nilla Nilsdotter-Linde, Margareta Stigson och Susanna Lundqvist. Bilden är tagen i ett vintrigt Skara  i januari 2016. Foto: Vanja Sandgren.

Publicerad: 12 december 2016 - Sidansvarig: jane.geismar@slu.se