Behörigheter

Senast ändrad: 10 januari 2019

Beställa behörighet

För att du ska komma in i Ladok måste du beställa behörighet till systemet. Följ instruktionen i dokumentet nedan.

Innan du beställer din behörighet behöver du ta reda på vilken behörighetsprofil du tillhör.

För attestering i Ladok

För få attestera i Ladok måste du ha rollen 'Examinator' i Idis.

Den som är katalogansvarig i Idis på varje institution ska lägga in denna roll för de som ska attestera (examinera) på kurser. Tänk på att en examinator kan ha samma roll på flera institutioner.


Kontaktinformation
Sidansvarig: ld-webb@slu.se