Medarbetarwebben

Kontakta oss

     

Johan von Feilitzen & Peter Lindberg

Utbildningsmedia

UtbildningsMedia har lång erfarenhet av att producera mediaproduktioner inom SLU samt externt med samarbetspartners som till exempel Livsmedelsverket, SVA, Jordbruksverket, VÄXA och Meny.

Utbildningsmedia förfogar över professionell utrustning för bild/video och ljud samt har egen studio för inspelning.

Artikel i Resurs om Utbildningsmedia

Film är en konstform och massmedium, film är även ett effektivt medium i utbildning. Därför har SLU en egen enhet – Utbildningsmedia. Bland sladdar, datorskärmar och kamerautrustning hittar vi Johan von Feilitzen, Rolf Reutlert och Peter Lindberg.

Loading…