Antirasistisk pedagogik i högre utbildning

Senast ändrad: 02 september 2021

Denna kurs är för lärare på SLU som har gått grundkursen i högskolepedagogik (eller motsvarande) och vill utforska resonemang om och metoder för antirasistisk pedagogik. Kursen består av fyra halvdagsmöten och hemuppgifter före och efter träffarna.

Syfte

Kursen syftar till att undervisande lärare vid universitetet ska utveckla sina pedagogiska kunskaper om antirasistisk pedagogik i högre utbildning. Kursdeltagare kommer att reflektera kring och kritiskt granska aktuella skrivelser på policynivå samt andra texter som exempelvis vetenskapliga artiklar, handledningar, essäer och reportage som är relevanta för undervisning vid SLU.

Kursen lägger ett fokus på skrivande som metod för utforskande av ett område och utveckling av undervisning, men det kommer också att finnas inslag av muntlig presentation och interaktion. 

Omfattning

Kursen motsvarar en veckas heltidsarbete.

Spåk

Kursen ges på engelska.

Förkunskapskrav

Grundkursen i högskolepedagogik eller motsvarande.

Kostnad

1300 kr

Relaterade sidor: