Slunik

Senast ändrad: 16 januari 2023

Slunik är SLU:s system för kursinformation där alla kurser på grund och avancerad nivå har var sin en del. Informationen från Slunik visas tillsammans med information från Ladok på kurssidan på studentwebben och externwebben.

Ändringar i Slunik 1 juni 2022.

Behörighetshanteringen till Slunik ändras. De personer som läggs in som kursledare, administratör och examinator på kurstillfället i Ladok får automatiskt administratörsbehörighet till kurstillfället i Slunik. Administratörer från Ladok uppdateras var 15 minut. Sedan kan de lägga till fler administratörer om så önskas.
Ladok kursteam

Kurslitteraturlistan skapas och uppdateras i Ladok. Kurslitteraturlistan visas som tidigare på kurssidan på webben. Tidigare skapade litteraturlistor kan ses i Slunik men går inte längre att redigera. Du kan i Slunik kopiera texten, göra ändringar och sedan klistra in den i Ladok. Då kommer den nya texten att ersätta texten från Slunik. 
Ladok kurslitteraturlista

Generellt

 • Informationen som läggs in i Slunik visas direkt på kurssidorna på SLU:s webb. Kurssidorna behöver inte aktiveras. 
 • Det går att kopiera information från tidigare kurstillfällen.
 • Tidigare fanns ett filarkiv i Slunik. Använd istället Canvas för att göra filer tillgängliga för dina studenter.
 • Tidigare fanns länkar i Slunik. Använd istället Canvas för att göra länkar tillgängliga för dina studenter.

Beskrivning av de olika delarna i Slunik

Information från kursledaren

Information från kursledaren används för att kommunicera med blivande studenter innan de påbörjat kursen.

Canvas bör användas för att skicka meddelanden till dina studenter när de är registrerade på kursen.

Det är inte längre möjligt att skicka sms till studenterna. 

Schema

Kursens schema laddas upp som en fil (pdf fungerar bäst). Det är inte möjligt att skriva in schematexten direkt i Slunik.
Detta schmea kommer så småningom att ersättas med schema från TimeEdit. 

Litteraturlista

Ändringar i Slunik 1 juni 2022.

Kurslitteraturlistan flyttar till Ladok. Tidigare skapade litteraturlistor visas i Slunik men går inte längre att redigera. Du kan i Slunik kopiera texten, göra ändringar och sedan klistra in den i Ladok. Då kommer den nya texten att ersätta texten från Slunik.
Ladok kurslitteraturlista

 

Betygskriterier

Betygskriterierna skrivs in som text i fältet. Det går att kopiera in texten om den finns sedan tidigare t.ex. från ett Word-dokument. 

Kursteam

Ändringar i Slunik 1 juni 2022.

Behörighetshanteringen till Slunik ändras. De personer som läggs in som kursledare, administratör och examinator på kurstillfället i Ladok får automatiskt administratörsbehörighet till kurstillfället i Slunik. Sedan kan de lägga till fler administratörer om så önskas.
Ladok kursteam

 

 • Varje person som har en roll i kursen läggs in för sig.
 • Det går att kopiera från tidigare kurstillfälle.

Lägg till person i kursteam

 1. Klicka på "Lägg till SLU-personal"
 2. Sök efter personen.
 3. Klicka på rätt person och klicka på "Lägg till makerad person"
 4. Kontrollera att du valt rätt person.

  - Välj Kategori. Om du vill välja flera roller håller du nere CONTROL/CMD på tangentbordet samtidigt som du klickar på alla kategorierna.
  - Välj om personen ska kunna administrera informationen i Slunik.
  - Välj om personen ska vara synlig på kurssidan.
 5. När du är klar klickar du på "Spara"

Studenter

I listan med studenter visas alla antagna studenter. I kolumnen status visas om de är antagna/registrerade. Studentlistan går att exportera ut som en Excelfil och som en maillista. Vid export följer även studenternas Slu-mejladresser med.

utbildniningshandboken kan du läsa mer om när kursinformationen måste finnas tillgänglig på kurssidan.

Logga in i Slunik

Logga in i Sluniks adminläge 

Support

support@slu.se