Ouriginal (Urkund)

Senast ändrad: 09 september 2022
Ouriginal logo

Ouriginal är ett plagiatspårningssystemet som SLU:s lärare har tillgång till. Genom Ouriginal kan alla typer av examinationsuppgifter och inlämningsuppgifter kontrolleras mot ett stort antal källor för att upptäcka möjliga plagiat.

Vem har tillgång till Ouriginal?

Du som är anställd på SLU har tillgång till Ouriginal.  

Välj "SLU" under Institutions.

Hur fungerar Ouriginal?

Du kan läsa mer om Ouriginal på Ouriginals hemsida .

Gamla Urkund-analysadresser går fortfarande att använda:
Förnamn.Efternamn.SLU@analys.urkund.se

Ouriginal-rapporter

https://secure.urkund.com/static/manuals/View7_QuickStartGuide_EN.pdf

Är studenterna informerade?

Du som använder dig av Ouriginal måste informera dina studenter att de inlämningsuppgifter som skickas till dig kommer att granskas av Urkund!

Hänvisa gärna studenterna till Ouriginal hemsida , där information till studenter finns.

Allmän information om Ouriginal ges även till studenterna via utbildningsavdelningen och studentkårerna.

Kostar det något för mig som lärare att använda sig av Ouriginal?

Nej, SLU centralt har köpt en campuslicens och står för kostnaden.

Support

  • Ouriginal besvarar supportfrågor via telefon (08-738 52 10)
  • Supportfrågor via e-post (support@ouriginal.com) besvaras normalt inom 24 timmar (längre tid helgdagar inkl lördagar).

SLU.s regler om  fusk och plagiering.

Information till studenterna om fusk och plagiat