MoveON

Senast ändrad: 19 december 2022
MoveOn logo

MoveON är ett system som används på SLU för student- och lärarmobilitet. Systemet används för avtal, ansökningar och administration rörande utbyten för studenter (på grund- och avancerad nivå).

MoveONs olika delar:

Partner Management

  • Administratörer kan hantera internationella partnerskap, samarbeten, projekt och avtal.
  • Vi kan välja att visa avtal och samarbeten på webben.
  • Man kan knyta utbytesmöjligheter och utbyten till ett visst samarbete.

Student Mobility

  • Administratörer kan hantera all slags rörlighet, så som program för utlandsstudier, utbyten och praktik, både in- och utresande studenter.
  • Webbaserade ansökningsformulär, med bifogade dokument.
  • Studenter kan ladda upp reserapporter.

Academic Mobility

  • Liknade som för studenter.

Finance Management

  • Hantera ekonomiska aktiviteter knutna till ett samarbete eller avtal.

Från systemet kan man lätt ta ut olika typer av statistik.

Vill du läsa mer om MoveON kan du göra det på QS Unisolutions sida .

Systemansvarig

Ida Håkansson ida.hakansson@slu.se

Logga in i MoveON

Inloggningsida för MoveON


Kontaktinformation