Digital salstentamen 2023

Senast ändrad: 10 mars 2023
Tentamenssal för digital salstentamen

Detta är projektsidan för projektet Digital salstentamen 2023. Här beskrivs projektet och här kommer också löpande uppdateringar göras under projektets gång.

Projektet är en fortsättning på det projekt som drevs under 2022.

  • Läs mer om projektet 2022 och den slutrapport som projektet presenterade på projektets projektsida.

Projektet Digital salstentamen 2023 har huvudfokus på utvecklingen i Umeå, Alnarp och Skinnskatteberg, men även inkludera framtida behov av fler salar i Ultuna, hanteringen av de så kallade funkadatorerna samt förvaltning av licenser för programvara i datorer kopplade till tentamen.

Genomförande

Det föregående projektet Digital salstentamen 2022 har pekat ut riktningen framåt för Alnarp och Umeå där tentamen på dessa orter förväntas genomföras på Malmö universitet respektive Umeå universitet. En stor del av projektet bygger därför på samarbete med dessa universitet och upprättande av rutiner för hur detta samarbete ska gå till.

För att säkerställa att rutinerna blir så bra som möjligt är ambitionen att genomföra ett flertal tentamen i Umeå och Malmö under 2023. Projektet söker lärare som är intresserade av att prova digital salstentamen i Umeå eller Malmö. En stor fördel för dig som vill prova på digital salstentamen tidigt i processen är att du får ett projekt i ryggen som kan hjälpa dig utifrån dina önskemål och behov. Anmäl ditt intresse till projektledare Jonas Västibacken, jonas.vastibacken@slu.se.

I Skinnskatteberg planeras digital salstentamen att genomföras i egna lokaler på SLU-ägda laptops. Viss ombyggnad av salen behöver göras samt säkerställa utrymmen och rutiner för laptops för tentamen. Första digital tentamen i Skinnskatteberg blir troligen mot slutet av 2023 eller början på 2024.

Vad ska projektet leverera?

Projektet ska fastställa uppsättning, ägande och förvaltning för laptops vid anpassad tentamen (funkadatorer) på alla campus. Alternativt hitta en hållbar teknisk lösning för studenter i behov av digitalt stöd vid papperstentamen.

Projektet ska föreslå vilka avdelningar som ansvarar för förvaltning av licenser för programvara i alla typer av datorer kopplade till tentamen. Detta gäller framförallt de programvaror som används för anpassad tentamen.