Tidsplan för övergången till Canvas

Senast ändrad: 05 juli 2021

Övergången till Canvas består dels av att avveckla dina kursrum i Fronter, dels att bygga upp nya i Canvas. Detta sker i olika steg. Avvecklingen av Fronters kursrum sker inte förens våren 2019 för att du i lugn och ro ska kunna komma igång med Canvas.

Nya kursrum i Fronter

Kurstillfällen som startar under 2018 och avslutas senast 25 mars 2019 kan skapas i Fronter.

Efter 25 mars 2019 ska det inte ske några aktiviteter i Fronter.

Nya kursrum i Canvas

Du kan redan nu beställa kursrum i Canvas och börja bygga upp dem för
din kurs i höst.

Vi ser gärna att du kommer igång med Canvas under hösten 2018 även om det inte är ett krav. Du kan använda Canvas och Fronter parallellt för olika kurser fram till 25 mars 2019. Efter 25 mars 2019 är det Canvas som gäller för alla kurser.

Utbildning kommer att ges under hösten 2018. Det kommer även att finnas manualer att tillgå för den som behöver det.

Vill du få behörighet till Canvas, mejla it-stod@slu.se och beställ din behörighet.

Avveckla dina kursrum i Fronter

Innan fronter avvecklas helt behöver du spara filer, arkivera och stänga gamla kursrum. Du behöver bestämma vad du vill ta med till Canvas och vad som kan raderas.

Du kan börja avveckla dina gamla kursrum i Fronter från 1 april 2019. Senast 20 december 2019 ska avvecklingen vara klar.

Migrera frågedatabasen

Frågedatabaserna i Fronter kan i de flesta fallen migreras till Canvas. Kontakta Canvas-projektet om du vill ha hjälp med migreringen.

Kan jag börja avveckla/arkivera mina gamla kursrum redan idag?

Ja, det kan du. Det finns dock en fördel med att vänta till efter 1 april 2019.

När man exporterar filer från den "gamla inlämningsmappen" så följer inte namnen på studenten med, vilket medför att du inte vet vem som lämnade in vilken fil.

Efter 1 april 2019 kommer vi kunna visa studentens namn även i filnamnet.

Fronters "nya inlämningsmapp" sorterar in studenternas inlämnade filer automatiskt i egna mappar med studentens namn, så använder du det nya verktyget kan du redan idag börja exportera ut det du vill spara från ditt kursrum i Fronter.