Konferenser

Senast ändrad: 31 augusti 2021

Canvas innehåller ett e-mötesprogram som heter Konferenser.

Funktionen påminner mycket om den i Zoom och Konferenser kan därför användas som ett alternativ. Studenter kan med fördel använda Konferenser då de befinner sig i en gruppyta i Canvas (det vi ibland kallar för grupprum).

Så här gör studenten:

Klicka på +Konferens

Ge konferensen ett namn och ange en tid för hur länge konferensen ska pågå. Bocka för ”Bjud in alla gruppmedlemmar” eller välj deltagare för deltagare och klicka sedan på Uppdatera.

Observera att om gruppens medlemmar förändras efter det att konferensen är skapad så måste konferensen redigeras (sparas om) genom att klicka på kugghjulet och välja redigera. Ange på nytt önskade deltagare och klicka sedan på Uppdatera
.

För att ansluta till konferensen klicka på ”Gå med”.

Att som lärare använda Konferenser i kursrummet ser likadant ut men här finns en guide.
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-12687-415241306


Kontaktinformation

IT-stöd hjälper dig med:

  • Support och behörigheter.
  • Nya kursrum.
  • Sandbox (ett testrum där du kan prova verktygen).
  • Skapa användare som saknas i Canvas och inte finns i Idis.

Du når IT-stöd via anknytning 6600 eller it-stod@slu.se.