Spara ned material från dina kursrum i Fronter

Senast ändrad: 13 augusti 2019

Sedan 6 april 2019 skapas inga nya kursrum i Fronter, och den 20 december 2019 tas Fronter ur drift. Innan dess behöver du som har kursrum i Fronter se över ditt innehåll i kursrummen. Material behöver sparas eller migreras för att kunna användas i vår nya lärplattform, Canvas.

SLU har beställt en exportering av alla filer som finns i kursrummens arkiv i Fronter. Den centrala arkiveringen innebär att du inte själv behöver arkivera dina handlingar enligt SLU:s riktlinjer för arkivering.

Däremot behöver du fortfarande ta rätt på eget material från Fronter som du vill spara eller använda i Canvas.

Du behöver göra följande:

1. Spara material - exportera från Fronter och importera till Canvas

Du behöver se över ditt egna lagrade innehåll i Fronter och spara det material som du vill behålla eller återanvända i Canvas.

Allt som idag finns lagrat i Fronter måste exporteras om det ska sparas. När du exporterat filerna kan du sedan importera dem till filarkivet i Canvas.

Här finns instruktion om hur export/import går till.

2. Migrera frågedatabaserna till Canvas

Om du vill använda dina frågedatabaser från Fronter i Canvas kan Canvasprojektet hjälpa till med migreringen av frågorna. Du behöver då göra en förfrågan till canvas@slu.se.

3. Dokumentera studenter som inte är godkända på kursen

Du behöver dokumentera studenter som inte är godkända på en kurs eftersom studenten kan komma tillbaka och vilja färdigställa kursen. Detta gäller för alla kurstillfällen och kursrum där det finns studenter som inte är klara med kursen.

Stöd och support

Vi har med jämna mellanrum utbildningar i Canvas och Canvas-stugor där du kan få hjälp med Canvas funktioner och dina kursrum, men även hjälp med att arkivera ditt innehåll i Fronter. Ta vara på denna chans till hjälp!

Datum hittar du i kalendariet.

Du kan även få Canvas-support av it-stod@slu.se.

Sidansvarig: ld-webb@slu.se