Nominera till pedagogiska priset

Senast ändrad: 15 juni 2022

Här lämnar du din nominering till pedagogiska priset. Vi behöver din nominering senast 10 augusti. Diarienr: SLU.ua.2022.3.2.5-2497

Jag/vi nominerar:
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter. / The information you register here will be processed by SLU to administer your registration or your visit. Click in the box to confirm this. Read more about processing personal data at www.slu.se/en/about-slu/contact-slu/personal-data