Hoppa till huvudinnehåll

Fortbildning för forskarhandledare vid SLU

Att vara forskarhandledare är en fantastisk möjlighet att följa en doktorands utveckling som forskare. EPU anordnar fortbildning både för dig som enskild handledare och din handledargrupp vid institutionen. Olika former av vidareutbildning erbjuds; lunchkollokvier, handledarträffar eller temadagar. Väl mött på dessa fora för samtal, inspiration och erfarenhetsutbyten!  

Lunchkollokvier

EPU arrangerar tre lunchkollokvier per termin för dig som forskarhandledare där vi bjuder in gästföreläsare som presenterar ett aktuellt och relevant ämne. Du får möjlighet att träffa andra handledare från olika institutioner och ämnen, utbyta erfarenheter och föra en diskussion om viktiga frågor som rör forskarhandledning.

Mentorsprogram för doktorander

Doktorander och seniora forskare på SLU har tillgång till SLU:s nya mentorsprogram. Förhoppningen är att mentorsprogrammet ska förbättra vår forskarutbildning ytterligare.

Träffar för forskarhandledare

Träffarna är till för att du som forskarhandledare dels ska få mer kunskap inom ett område som kan utveckla din egen handledning och dels få möjlighet att träffa handledare från andra institutioner. Träffarna omfattar en dags utbildning och hålls 1-2 gånger per termin. Datum annonseras löpande i kalendariet.

Planerade träffar
  • Hur ska vi lösa det här? Om konflikter och svåra samtal
  • Ny på jobbet som biträdande handledare.
  • En återkoppling som utvecklar doktorandens skrivande. Hur gör man?
  • Grupphandledning – möjligheter och utmaningar.
  • Hur skapas ett bra klimat i doktorandteamet?
  • Individuella studieplanen – hur blir den en resurs i handledningen?
  • Jämställd forskarutbildning: karriärvägar för alla.
  • Att handleda internationella doktorander - vad bör man tänka på?
  • Att handleda kappan – utbyte av tankar om struktur, mål etc.
Har du ett förslag på tema?

Vi tar gärna emot förslag på teman till våra forskarhandledarträffar.

Fortbildningsdagar för institutioner och avdelningar

EPU erbjuder även utbildningspaket utifrån olika teman (exempel på teman se under rubriken träffar för forskarhandledare). Institutioner/handledargrupper kan boka in en utbildningsdag eller ett kortare seminarium. Planeringen sker alltid tillsammans med er för att anpassa efter just era behov.

Kontakt

Docent Ann Grubbström (tjänstledig)
Ann.grubbstrom@slu.se

Henrik Viberg
henrik.viberg@slu.se

Kurssekreterare för frågor om anmälan:
epu@slu.se

Publicerad: 12 oktober 2022 - Sidansvarig: ld-webb@slu.se
Loading…