Ansökan om pedagogiska projektmedel

Senast ändrad: 31 augusti 2021

Här ansöker du om pedagogiska projektmedel för 2018. Fyll i formuläret nedan och bifoga sammanfattning av projektet, arbetsplan samt budget.

Uppgifter om huvudsökande

Pedagogisk kompetens kan vara pedagogisk utbildning och erfarenheter från pedagogiskt utvecklingsarbete.

Uppgifter om eventuella medsökande

Här uppger du om det finns medsökande till din ansökan. Du behöver uppge personens för- och efternamn, befattning och institution/motsvarande. Om det finns flera medsökande skriv Medsökande 1: Medsökande 2: osv. Separera uppgifterna med kommatecken.

Bifoga följande tre projektdokument

Sammanfattningen ska vara max 1000 tecken utan blanksteg, skrivas på svenska och beskriva vad som ska göras och på vilket sätt projektet kommer till nytta på kort och lång sikt.

Arbetsplanen ska vara max 4 sidor och innehålla projektets syfte, projektupplägg med tidsplan, projektets koppling till årets prioriterade områden, projektets potentiella betydelse för utbildningen och förväntade resultat, plan för spridning och utvärdering av resultat, beskrivning av eventuellt genus- och hållbarhetsperspektiv.

Budgeten ska vara max 1 sida. Ange i tkr personalkostnader där den lönekostnad som ersätts ska inkludera universitets-, biblioteks-, fakultets- och institutionspåslag och övriga kostnader t.ex. resor, konferenser, litteratur samt sökt totalbelopp.

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.