Medarbetarwebben

TimeEdit

Under 2019/2020 bedriver SLU ett projekt för att införa systemet TimeEdit, som erbjuder ett modernt systemstöd för digitalt schema, lokalbokning, schemaläggning, tjänste- och kursplanering samt tentamenshantering. Samtidigt avvecklas SLU:s nuvarande lokalboknings- och schemaläggningssystem KronoX.

Loading…