Slunik och kurssidor

Senast ändrad: 10 januari 2019

Slunik är SLU:s system för kursinformation där alla kurser på grund och avancerad nivå har var sin en del. Informationen från Slunik visas på kurssidan för kursen på studentwebben och externwebben. Även kurser på doktorandnivå kan välja att ha information i Slunik.

Kurssidorna nås antingen från startsidan på studentwebben (när studenten är inloggade) eller via kurssök på studentwebben eller externwebben.

Kurssidor

Nedan listas informationen på kurssidorna med en beskrivning av varifrån innehållet hämtas: 

  • Översikt - visar information från Slukurs om kurstillfället.
  • Kursmeddelanden - Visar meddelanden som läraren kan lägga i Slunik.
  • Schema – visar en länk till schemat som är publicerad i Slunik.
  • Litteratur/länkar – visar den information om litteratur och länkar som skrivits in i Slunik. 
  • Kursplan – visar kursplanen finns i Slukurs.
  • Betygskriterier – visar en länk till dokumentet om betygskriterier som finns publicerad i Slunik.
  • Kursutvärdering, visar olika innehåll beroende på kursutvärderingens status: - Innan utvärderingen är öppen visas information om att utvärderingen ännu inte är öppnad. - När utvärderingen är öppen länkas användaren till kursutvärderingen.  - När utvärderingen är slutförd länkas användaren till dokumentet som visar sammanställningen av utvärderingen.
  • Kontakt – visar kontaktinformation till kursteamet som skrivits in i Slunik

Om kurssidan inte är öppnad ser studenten meddelandet: "Kurssidan är ännu inte aktiverad, informationen uppdateras senast 8 veckor innan kursstart." Meddelandet syns i samtliga menyer utom menyn Översikt och Kursplan som hämtar information från Slukurs och därför inte öppnas manuellt.

utbildniningshandboken kan du läsa mer om när kursinformationen måste finnas tillgänglig på kurssidan.

Logga in i Slunik

Logga in i Sluniks adminläge 

Support

it-stod@slu.se

Systemansvarig

Helen Alstergren,  helen.alstergren@slu.se


Kontaktinformation
Sidansvarig: ld-webb@slu.se