Convertus

Senast ändrad: 10 januari 2019
Convertus_880x660.png

Verktyget Kursplaneöversättaren från Convertus är ett hjälpmedel för att översätta kursplaner från svenska till engelska.

Så funkar det

Verktyget använder två olika tekniker. Den första är maskinöversättning, det vill säga programmet skapar själv de engelska meningarna med hjälp av ett lexikon och grammatiska regler. Den andra är återvinning av tidigare översättningar med hjälp av ett så kallat översättningsminne – en databas där översatta kursplaner lagras.

Kort om verktyget

Du hittar verktyget via knappen ovan. Klicka på länken för SLU-inloggning och logga in med ditt vanliga AD-namn och lösenord.

Verktyget har tre användarroller - beställare, granskare och ansvarig. En och samma användare kan ha flera roller.

Arbetsgången består av tre moment - beställa, granska och godkänna översättning.

  1. Beställa: Görs normalt av en utbildningsadministratör när kursplanen är fastställd i Slukurs/motsvarande.
  2. Granska: Alla översättningar måste granskas innan de publiceras. Utbildningsadministratören bjuder in kursledaren eller någon annan ”kursnära” person att granska och redigera översättningen när den är klar. Flera personer kan granska samma text, men bara en person i taget kan granska.
  3. Godkänna: När granskningen är klar ska översättningen godkännas, laddas ned och arkiveras. Det görs av någon som har rollen ”ansvarig”.

För mer information se demofilmen och instruktionen.

Frågor och support

convertus@slu.se

Systemansvarig

Oliver Milivojevic oliver.milivojevic@slu.se


Kontaktinformation
Sidansvarig: ld-webb@slu.se