Arkivera dina kursrum i Fronter

Senast ändrad: 12 april 2019

Sedan 6 april 2019 skapas inga nya kursrum i Fronter, och den 20 december 2019 tas Fronter ur drift. Innan dess behöver alla lärare som har kursrum i Fronter se över sitt innehåll i kursrummen. En del handlingar behöver arkiveras enligt SLU:s riktlinjer, annat material behöver sparas eller migreras för att kunna användas i vår nya lärplattform, Canvas.

OBS! Den 20 december 2019 måste all arkivering vara klar. Det som inte har sparats då kommer att raderas.

Du behöver göra följande i dina kursrum:

1. Spara material - exportera från Fronter och importera till Canvas

Du behöver se över ditt egna lagrade innehåll i Fronter och spara det material som du vill behålla eller återanvända i Canvas.

Allt som idag finns lagrat i Fronter måste exporteras om det ska sparas. När du exporterat filerna kan du sedan importera dem till filarkivet i Canvas.

Här finns instruktion om hur export/import går till.

2. Migrera frågedatabaserna till Canvas

Om du vill använda dina frågedatabaser från Fronter i Canvas kan Canvasprojektet hjälpa till med migreringen av frågorna. Du behöver då göra en förfrågan till canvas@slu.se.

3. Arkivera enligt SLU:s riktlinjer

En del handlingar som du har i Fronter ska arkiveras enligt SLU.s riktlinjer för arkivering. Detta gäller alla kursrum. Det som redan är arkiverat sedan tidigare behöver inte arkiveras på nytt igen.

Information om arkivering:

4. Dokumentera studenter som inte är godkända på kursen

Du behöver dokumentera studenter som inte är godkända på en kurs eftersom studenten kan komma tillbaka och vilja färdigställa kursen. Detta gäller för alla kurstillfällen och kursrum där det finns studenter som inte är klara med kursen.

5. Döp om dina kursrum

När du har gjort ovanstående ska du döpa om ditt kursrum. På så sätt vet vi att det är redo att stängas. Döp om kursrummet genom att lägga till ”arkiverat” i början av kursrummets namn.

Så här döper du om ditt kursrum:

  1. Gå till rum.
  2. I drop-down menyn i högra övre hörnet, välj redigera egenskaper.
  3. Ge rummet det nya namnet.
  4. Spara

Stöd och support

Vi har med jämna mellanrum utbildningar i Canvas och Canvas-stugor där du kan få hjälp med Canvas funktioner och dina kursrum, men även hjälp med att arkivera ditt innehåll i Fronter. Ta vara på denna chans till hjälp!

Datum hittar du i kalendariet.

Du kan även få Canvas-support av it-stod@slu.se.

Sidansvarig: ld-webb@slu.se