Vilken handläggare ska jag kontakta vid NJ-fakulteten?

Senast ändrad: 19 juni 2014
Program Namn
Yrkesprogram, 270 eller 300 hp  
Agronom - ekonomi Zsuzsanna Sundström
Agronom - landsbygdsutveckling Zsuzsanna Sundström
Agronom - livsmedel Johanna Nilsson
Agronom - mark/växt Gabriella P. Hedlund
Civilingenjör i energisystem Zsuzsanna Sundström
Civilingenjör i miljö- och vattenteknik Zsuzsanna Sundström
Lantmästarprogrammet Johanna Nilsson

 

 
Kandidatprogram, 180 hp  
Biologi och miljövetenskap Gabriella P. Hedlund
Bioteknologi Johanna Nilsson
Ekonomi Zsuzsanna Sundström

 

 
Masterprogram 120 hp  
Agrar ekonomi och företagsledning Zsuzsanna Sundström
EnvEuro Johanna Nilsson
Food - Innovation and Market Johanna Nilsson
Hållbar utveckling Johanna Nilsson
Landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning Zsuzsanna Sundström
Miljöekonomi och företagsledning Zsuzsanna Sundström
Miljökommunikation Zsuzsanna Sundström
Uthållig mark- och vattenanvändning Gabriella P. Hedlund
Växtbiologi Gabriella P. Hedlund

Kontaktinformation